De Stichting Indië Monument zoekt adoptiescholen

De Stichting doet een beroep op de basisscholen in Hardenberg om het Indiëverhaal onder de aandacht van de jongeren te krijgen. Wij als Stichting merken namelijk dat de kinderen te weinig weten over deze periode en willen heel graag, met hulp van deze scholen, daar verandering in aan brengen. Wij vragen de scholen om hier toch serieus over na te denken om bijvoorbeeld één keer per jaar, één klas , met behulp van ons en een leerkracht van de school, voorlichting te geven aan de kinderen. Hiervoor hebben wij de scholen een brief gestuurd met het verzoek om adoptieschool te worden. Leerlingen uit groep 7 van zo’n adoptieschool lezen tijdens de herdenking op 15 augustus een gedicht voor en helpen met het aangeven van de bloemen tijdens de krans- en bloemlegging. Ook kunnen zij zelf bloemen leggen bij de monumenten. In de maand april/mei geven wij dan op school een voorlichting aan groep 7 door middel van het tonen van een film en vertellen over het leven van “onze jongens” in het verre Oosten en gaan we eventueel met de kinderen naar het monument. Deze voorlichting kunnen wij ook geven als de school geen adoptieschool wordt, dit kan uiteraard op elk gewenst tijdstip. Wij vertrouwen er op dat de scholen positief zullen reageren op ons verzoek.