Nog meer “nieuwe” filmpjes

Op ons youtubekanaal staan vanaf donderdag 13 mei, hemelvaartsdag, 4 nieuwe filmpjes uit de film die destijds is gemaakt i.o.v. de stichting. We hebben er een afspeellijst van gemaakt zodat u, als u dat wilt, de filmpjes in de juiste volgorde achter elkaar kunt bekijken. Bekijk hier alle filmpjes die tot nu toe zijn geplaatst op ons youtubekanaal. dat is er nu nog maar één maar vanaf donderdag zijn dat er dus vijf.

Herdenking 15 augustus 2021

Hoewel we momenteel nog steeds online vergaderen zijn we toch begonnen met de voorbereiding van onze belangrijkste taak. De herdenking bij het Indië Monument op 15 augustus. We weten nog niet hoe dit er uit zal gaan zien maar hopen dat we er dit jaar weer publiek bij kunnen verwelkomen. Wij zullen dit in overleg met de gemeente besluiten. Mocht er nog geen publiek bij mogen zijn gaan we de herdenking weer live streamen. De donateurs zullen, net als voorgaande jaren, persoonlijk bericht of een uitnodiging ontvangen. Voor verdere informatie hou onze website en/of facebook pagina in de gaten. Tevens willen wij u wijzen op ons youtubekanaal waar we beelden op zetten van de onthulling van het monument in 1998

Nog geen donateursdag maar….

Helaas kunnen we op dit moment nog geen donateursdag organiseren zoals we dat gewend zijn. Meestal is eind maart de tijd voor onze jaarlijkse donateursdag. Voorlopig hebben we deze onder voorbehoud uitgesteld naar 16 oktober. Maar… we hebben voor 27 maart 2021 wel iets anders klaar staan. Op de dag die in eerste instantie was bedoelt voor de donateursdag verschijnt op ons YouTube kanaal de eerste van een serie filmpjes uit 1998. Deze filmpjes zijn delen van een lange film die destijds is gemaakt dhr. Renkema in opdracht van het toenmalige bestuur. Het is een registratie van de onthulling van de beide monumenten met daarbij alle toespraken en het indrukwekkende klankbeeld waarin het verhaal van de zes Hardenbergse jongens nog eens wordt verteld. De hele registratie duurt bijna twee uur maar we hebben deze vhs opnames omgezet in meerdere korte filmpjes welke we met enige regelmaat in de komende tijd zullen plaatsten. Hou dus onze website, facebookpagina en het youtubekanaal goed in de gaten.

Donateursdag 2021

Net als vorig jaar zijn we ook nu weer bezig met de voorbereidingen voor onze activiteiten voor 2021. Het vergaderen gaat ondanks de maatregelen, weliswaar online, gewoon door. Op dit moment lijkt er nog niet veel verbetering in de situatie omtrent corona. We hebben dan ook besloten de geplande donateursdag van 27 maart voorlopig te verplaatsen naar 16 oktober 2021 in de hoop dat we elkaar dan weer kunnen ontmoeten. Uiteraard is ook dit weer onder voorbehoud. Dus zet 16 oktober 2021 in uw agenda als datum voor de donateursdag.

Maar zet geen streep door 27 maart. Het is de bedoeling dat we vanaf dan met enige regelmaat filmpjes online gaan plaatsen die zijn gemaakt in opdracht van het toenmalig bestuur. De filmpjes gaan over het ontstaan van de stichting tot en met de onthulling in 1998. Alle reden dus om af en toe eens een kijkje te nemen op deze website.

De Tempo Doeloe die u nog tegoed had

Bijna een jaar geleden las u het verhaal over Roelof lamberink uit “de Posthoorn” het blaadje van het streek historisch museum voor Slagharen en omstreken. We beloofde u toen dat we de Tempo Doeloe Over de heer Lamberink naar een later tijdstip zouden verplaatsten. Wel, belofte maakt schuld. Lees hier de Tempo Doeloe over Roelof lamberink zoals het toentertijd in de Sallander te lezen was.

TV oost heeft twee mooie minidocumenten gemaakt

Toen de Tweede Wereldoorlog ten einde was, begon de andere oorlog. Indonesië wilde zich losmaken van Nederland en de jaren na de Tweede Wereldoorlog gingen Nederlandse soldaten naar Indonesië om de vrijheidsstrijd tegen te houden. Leen Scholten uit Heemse moest als dienstplichtig soldaat werken in het hospitaal in Balikpapan.
Bekijk hier de minidocumentaire met Leen Scholten

De Hardenbergse Tineke groeide op in Indonesië. Op haar zestiende werd ze gevangengenomen in een Jappenkamp. In 1942 bezetten de Japanners Indonesië en namen ze alle Nederlanders gevangen in kampen. De Nederlanders werden namelijk aangemerkt als ‘de vijand’. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Japan namelijk in oorlog met Nederland. In de kampen werd slecht voor de gevangenen gezorgd: er was een tekort aan eten, drinken en medicatie. Ook werden de gevangenen met hard en wreed behandeld. Dat leidde in sommige gevallen tot de dood.
Bekijk hier de minidocumentaire met Tineke

Bijzonder en waardige herdenking

Het was een bijzondere herdenking in het Indiëplantsoen. Waar onder normale omstandigheden een kleine honderd mensen aanwezig zijn om de zes, in Nederlands Indië, gesneuvelde Hardenbergers en de slachtoffers van de Japanse interneringskampen te herdenken, waren het er nu slechts een kleine dertig. Het bestuur was genoodzaakt om alleen die mensen uit te nodigen die een toespraak hielden en zij die bloemen leggen. Uiteraard waren daar de familieleden van de zes herdachten bij om als eerste bloemen te leggen nadat er toespraken waren geweest van de voorzitter van de Stichting Indië Monument Hardenberg, de heer Schottert, mevrouw Valk-Perdok namens de kampslachtoffers en namens de gemeente waarnemend burgemeester Wiggers. Deze laatste legde ook de kransen namens de gemeente. Namens de provincie was de heer ten Bolscher aanwezig om kransen te leggen bij de beide monumenten. De overige bloemen werden gelegd door mevrouw Perdok-Schalk namens de kampslachtoffers, mevrouw de Jong van de Stichting Indië Monument, de heer Weitkamp van het 4 mei comité, de heer Danhoo namens de veteranen, mevrouw Passies namens werkkamp molengoot, de heer Trimp namens het platform kerken Hardenberg en tot slot mevrouw Kosters die namens het veteranen ontmoetingscentrum een krans legde. Grote afwezigen waren de vele donateurs die het monument al zo lang steunen. Ze hadden goed gehoor gegeven aan de vraag van het bestuur om thuis te blijven. Het bestuur hoopt  van ganser harte dat de volgende herdenking weer onder normale omstandigheden kan plaatsvinden, want ook hier zijn de coronamaatregelen de reden dat er op deze manier moet en kan worden herdacht. En dat er kan worden herdacht is gelijk ook weer een positief iets, want in overleg met de gemeente is de herdenking in deze vorm tot stand gekomen. Om de donateurs en overige belangstellenden toch in staat te stellen de herdenking te volgen was er een livestream op de website van de stichting. We begrepen dat de livestream niet helemaal vlekkeloos verliep. Helaas liet de internet verbinding een beetje te wensen over. Ondanks dat het uitvoerig probleemloos is getest. De opnames zijn echter prima en komen zo snel mogelijk online zodat men dan alsnog naar een goede registratie van de herdenking 2020 kan kijken. Het bestuur is erg tevreden met hoe de herdenking is verlopen. Het was een andere, maar zeker net zo’n waardige herdenking zoals van ons verwacht mag worden, aldus het bestuur.