Voor altijd in ons hart

Zaterdag 1 juni kregen we het bericht dat mevrouw Hoving na een lang, intens en betrokken leven ons is ontvallen. Ze heeft aan de wieg gestaan van de gedenksteen naast het Indië-Monument en vele waardevolle toespraken gehouden namens de kampslachtoffers. Toespraken waar altijd een boodschap in zat. Zoals nu ook op de uitnodiging voor herdenking.

Tel je regenbogen, Niet je onweersbuien

Dat is Tineke Hoving ten voeten uit. Altijd optimistisch en vol humor. Toen TV Oost in het jaar van 70 jaar vrijheid mij belde of ik de naam van een kampslachtoffer kon geven, heb ik geen moment geaarzeld en haar naam doorgegeven. Ze heeft in 5 minuten een duidelijke en krachtige samenvatting van haar ervaringen gegeven. Het staat nog steeds op You Tube Helaas was ze de laatste jaren fysiek niet meer in staat de herdenking op 15 augustus bij te wonen. Vorig jaar was ze toch nog aanwezig op het balkon van mevrouw Mulder waar ze de herdenking van boven kon volgen. Tijdens de toespraak hebben we het publiek gevraagd even naar haar te wuiven. Dat heeft ze erg gewaardeerd. Op deze manier hebben we zonder het toen te beseffen als publiek op waardige manier afscheid van haar kunnen nemen.

Namens het gehele bestuur, bedankt voor alles.

Voor altijd in ons hart

Gerrit Schottert

Terug kijken op 25 jaar Indië Monument Hardenberg

Dat is wat de donateurs van de Stichting Indië Monument deden in de Wiekstee te Baalderveld.
Het bestuur had hiervoor afgelopen zaterdag, 23 maart, een aantal gasten uitgenodigd die betrokken waren bij de totstandkoming van de twee monumenten in het Indiëplantsoen. Hans Nieboer was als gemeenteambtenaar een grote hulp voor het bestuur van het eerste uur en kon dan ook veel vertellen over de eerste bestuursleden en de enorme betrokkenheid van deze, veelal Indiëveteranen, die zich destijds inzette voor het monument. Harm Smid, de initiator voor dit monument, noemde het destijds zijn laatste patrouille zei Nieboer. Ook vertelde hij over de succesvolle acties die werden gehouden om voldoende geld in te zamelen. Ook de ontwerper en maker van de monumenten Kees Huigen was aanwezig en vertelde hoe hij tot het ontwerp was gekomen. Waarbij hij de veteranen kon overtuigen dat het ontwerp, de verbinding van verscheurde gedachten tussen het thuisland en het verre Indië, het verhaal van de jongens die gingen en niet weer keerden goed verbeeldde. De twee gasten werden in hun verhalen ondersteund met prachtige oude beelden die ten tijde van de onthulling zijn gemaakt en door de Stichting zijn gedigitaliseerd. Deze beelden zijn ook terug te vinden op het YouTube kanaal van de Stichting. Uiteraard werd er ook verantwoording door het bestuur afgelegd over het jubileum jaar 2023 in de jaarverslagen. Tijdens het inmiddels traditionele Indische buffet werd er nog veel nagepraat over de afgelopen 25 jaar en de hoop uit gesproken dat men de zes Hardenbergse jongemannen ook in de toekomst kan blijven herdenken. Voor meer informatie, foto’s en filmpjes kunt u terecht op www.indiemonument-hardenberg.nl,

25 jaar Indië Monument Hardenberg (deel 10, slot)

film van de onthulling en foto’s uit de afgelopen jaren.
Onthulling van het plantsoenbord
Met dit laatste filmpje zijn we aan het einde gekomen van deze serie filmpjes die samen laten zien hoe in 1998 het monument tot stand is gekomen en tenslotte is onthuld. Graag willen we nu uw aandacht vragen voor de actie die er aan zit te komen. Hiermee kunt u ons werk eenvoudig steunen zonder dat u donateur bent. U hoeft alleen maar op ons te stemmen, meer niet.
Voorzitter Schottert legt uit waarom
Voor financiële steun van de Rabobank doet de Stichting Indië Monument Hardenberg mee met de Rabo Clubsupport actie. Stemmen kan vanaf 4 september 2023

Ook de 25e herdenking was toch weer bijzonder

Alweer voor de 25e keer werd er in het Indiëplantsoen stil gestaan bij de zes Hardenbergse jongens die het leven lieten in het voormalig Nederlands Indië en de slachtoffers van de Japanse oorlogskampslachtoffers. Toch was het ook deze keer weer een bijzondere herdenking. Voorzitter Schottert van de stichting Indië monument Hardenberg noemde de mensen van het eerste uur die de stichting oprichtten. Hij gaf aan dat het belang van herdenken en het door vertellen, aan vooral de jeugd, nog steeds belangrijk is. Hij deed een oproep aan de scholen om ook aan dit onderwerp aandacht te besteden en gaf aan dat de stichting staat te popelen om hierover voorlichting te geven. Ook wees hij op mevrouw Hoving die vele jaren als spreekster namens de kampslachtoffers van de Japanse interneringskampen aanwezig was. Zij genoot van de gastvrijheid van één van de bewoners van de, naast het plantsoen gelegen flat en kon zo vanaf drie hoog toch aanwezig zijn bij de herdenking. Het verhaal van de kampslachtoffers werd treffend verteld door de heer van der Ree die als kind ook zelf in de kampen heeft gezeten en het verhaal van zijn vader deelde met de ruim honderd aanwezigen. Namens de gemeente sprak locoburgemeester ten Kate. Daarna droeg mevrouw van Faassen een gedicht voor van haar man Gerrit. Het geheel werd prachtig begeleid door muziekvereniging Crescendo KNA. Voor de bloem- en kranslegging was er een indrukwekkende twee minuten stilte, gevolgd door twee coupletten van het Wilhelmus door velen meegezongen. Tot slot werd er door een groep veteranen in samenwerking met de natres een plechtige eregroet gebracht waarmee de herdenking tot een einde kwam.

HDgh7KQ.md.jpg
HDghYlV.md.jpg
HDghAVj.md.jpg

25 jaar herdenking Indië Monument Hardenberg (deel 10)

Aanstaande dinsdag, 15 augustus worden de zes Hardenbergse jongens herdacht die hun leven lieten in het voormalig Nederlands Indië. Ook herdenken we de slachtoffers van de Japanse interneringskampen. Vandaag deel 10 van de film die destijds is gemaakt in aanloop naar en van de onthulling op 1 mei 1998. Dit keer beelden van de bloem en kranslegging Ook weer een greep uit de foto’s van de afgelopen 25 jaar. De herdenking van dit jaar begint, zoals altijd om 20:30 en de officiële uitnodiging vindt u hier. Ook zonder uitnodiging bent u van harte welkom om de herdenking bij te wonen.

De bloem en kranslegging bij de onthulling in 1998

H69nkPf.md.jpg
H69n8F4.md.jpg
H69ooNt.md.jpg
H69oIxn.md.jpg

Ook zonder een financiële bijdrage kunt u ons eenvoudig steunen

Herdenking 15 augustus 2023

25 jaar herdenken in beeld en geluid,

Op 15 augustus 2023 zal in het Indiëplantsoen aan de Vecht de herdenking plaatsvinden van de zes Hardenbergse jongemannen die het leven lieten in het voormalig Nederlands Indië. Zij werden kort na de tweede wereldoorlog uitgezonden om, zoals dat werd genoemd, orde en rust te brengen na de capitulatie van Japan maar kwamen terecht in een harde onafhankelijkheidsoorlog. In 1998 werd voor hen en voor de slachtoffers van de Japanse interneringskampen een monument onthuld in het plantsoen achter de Voorvechter. Van deze onthulling is destijds een prachtige film gemaakt waarin ook de oprichting van de stichting Indië Monument Hardenberg en het waarom van de monumenten in beeld is gebracht. In aanloop naar de herdenking van dit jaar plaats de Stichting wekelijks een deel van deze film op haar website en facebookpagina. Daarbij staan ook iedere keer een aantal foto’s uit de afgelopen 25 jaar. Hierop niet alleen de herdenking maar  ook foto’s van de donateursdagen en o.a. de bouw van de monumenten. De herdenking van dit jaar begint, zoals altijd, om half acht ’s avonds en duurt ongeveer een uur.
De uitnodiging voor de herdenking vindt u hier.

25 jaar Indië Monument Hardenberg (deel 7)

film van de onthulling en foto’s uit de afgelopen jaren.
Toespraken door sobats van 3 van de gevallen Hardenbergse jongens :
Dhr PC Pothof 1-11 ri, legeronderdeel van G Brand
D Rozema 4-5 ri, legeronderdeel van E H Meijerink
ZJ Koning 5-5 ri, legeronderdeel van J H Herbers

H69nMap.md.jpg
H69nhut.md.jpg
H69odog.md.jpg
H69o3iJ.md.jpg


Meer zien en lezen?