De Tempo Doeloe die u nog tegoed had

Bijna een jaar geleden las u het verhaal over Roelof lamberink uit “de Posthoorn” het blaadje van het streek historisch museum voor Slagharen en omstreken. We beloofde u toen dat we de Tempo Doeloe Over de heer Lamberink naar een later tijdstip zouden verplaatsten. Wel, belofte maakt schuld. Lees hier de Tempo Doeloe over Roelof lamberink zoals het toentertijd in de Sallander te lezen was.

TV oost heeft twee mooie minidocumenten gemaakt

Toen de Tweede Wereldoorlog ten einde was, begon de andere oorlog. Indonesië wilde zich losmaken van Nederland en de jaren na de Tweede Wereldoorlog gingen Nederlandse soldaten naar Indonesië om de vrijheidsstrijd tegen te houden. Leen Scholten uit Heemse moest als dienstplichtig soldaat werken in het hospitaal in Balikpapan.
Bekijk hier de minidocumentaire met Leen Scholten

De Hardenbergse Tineke groeide op in Indonesië. Op haar zestiende werd ze gevangengenomen in een Jappenkamp. In 1942 bezetten de Japanners Indonesië en namen ze alle Nederlanders gevangen in kampen. De Nederlanders werden namelijk aangemerkt als ‘de vijand’. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Japan namelijk in oorlog met Nederland. In de kampen werd slecht voor de gevangenen gezorgd: er was een tekort aan eten, drinken en medicatie. Ook werden de gevangenen met hard en wreed behandeld. Dat leidde in sommige gevallen tot de dood.
Bekijk hier de minidocumentaire met Tineke

Bijzonder en waardige herdenking

Het was een bijzondere herdenking in het Indiëplantsoen. Waar onder normale omstandigheden een kleine honderd mensen aanwezig zijn om de zes, in Nederlands Indië, gesneuvelde Hardenbergers en de slachtoffers van de Japanse interneringskampen te herdenken, waren het er nu slechts een kleine dertig. Het bestuur was genoodzaakt om alleen die mensen uit te nodigen die een toespraak hielden en zij die bloemen leggen. Uiteraard waren daar de familieleden van de zes herdachten bij om als eerste bloemen te leggen nadat er toespraken waren geweest van de voorzitter van de Stichting Indië Monument Hardenberg, de heer Schottert, mevrouw Valk-Perdok namens de kampslachtoffers en namens de gemeente waarnemend burgemeester Wiggers. Deze laatste legde ook de kransen namens de gemeente. Namens de provincie was de heer ten Bolscher aanwezig om kransen te leggen bij de beide monumenten. De overige bloemen werden gelegd door mevrouw Perdok-Schalk namens de kampslachtoffers, mevrouw de Jong van de Stichting Indië Monument, de heer Weitkamp van het 4 mei comité, de heer Danhoo namens de veteranen, mevrouw Passies namens werkkamp molengoot, de heer Trimp namens het platform kerken Hardenberg en tot slot mevrouw Kosters die namens het veteranen ontmoetingscentrum een krans legde. Grote afwezigen waren de vele donateurs die het monument al zo lang steunen. Ze hadden goed gehoor gegeven aan de vraag van het bestuur om thuis te blijven. Het bestuur hoopt  van ganser harte dat de volgende herdenking weer onder normale omstandigheden kan plaatsvinden, want ook hier zijn de coronamaatregelen de reden dat er op deze manier moet en kan worden herdacht. En dat er kan worden herdacht is gelijk ook weer een positief iets, want in overleg met de gemeente is de herdenking in deze vorm tot stand gekomen. Om de donateurs en overige belangstellenden toch in staat te stellen de herdenking te volgen was er een livestream op de website van de stichting. We begrepen dat de livestream niet helemaal vlekkeloos verliep. Helaas liet de internet verbinding een beetje te wensen over. Ondanks dat het uitvoerig probleemloos is getest. De opnames zijn echter prima en komen zo snel mogelijk online zodat men dan alsnog naar een goede registratie van de herdenking 2020 kan kijken. Het bestuur is erg tevreden met hoe de herdenking is verlopen. Het was een andere, maar zeker net zo’n waardige herdenking zoals van ons verwacht mag worden, aldus het bestuur.

Aangepaste herdenking Indië Monument Hardenberg

We zijn blij dat we, in overleg met de gemeente, toch een herdenking kunnen houden dit jaar. Lange tijd was er twijfel bij het bestuur of en hoe er herdacht moest worden in dit jaar waarbij bijna alles wordt bepaalt door de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Dat er herdacht moet worden staat als een paal boven water. Dit was de belangrijkste opdracht die het huidige bestuur mee kreeg van de oprichters van de Stichting Indië Monument Hardenberg. Hoe er herdacht moet worden is een ander verhaal. Waar we normaal uitgaan van een draaiboek moest er dit jaar toch het één en ander veranderen. Het belangrijkste verschil met andere jaren is de hoeveelheid aanwezigen. De trouwe donateurs die het monument al zo lang steunen wordt dit jaar gevraagd om een grotere bijdrage dan ooit. Het verzoek in de uitnodiging is duidelijk, blijf thuis. De herdenking zal alleen worden bijgewoond door hen die een toespraak houden en/of bloemen leggen. Het zal al met al een sobere herdenking worden op 15 augustus waarbij naast de sprekers ook het bestuur, de trompettist, vertegenwoordigers van de veteranen en de natres aanwezig zullen zijn. Om de donateurs en overige belangstellenden die het monument een warm hart toe dragen toch de gelegenheid te geven de herdenking te volgen zal de herdenking te zien zijn via een livestream. Deze is te vinden op de website en facebook pagina van de Stichting Indië Monument Hardenberg

15 augustus 2020 Herdenking

Het bestuur van de Stichting Indië Monument Hardenberg is blij en trots datgene te kunnen doen wat hen door de oprichters is “opgedragen” De herdenking in het Indiëplantsoen in stand houden.

Zaterdag 15 augustus 2020 zal de jaarlijkse herdenking plaats vinden in het  Indië Plantsoen te Hardenberg.  Tijdens deze plechtigheid zullen de Hardenbergse jongens die in Indië gesneuveld zijn en de slachtoffers van de Japanse Bezetting herdacht worden. Helaas kan het niet zoals men gewend is te herdenken. We hebben te maken met een kwetsbare groep en het is voor ons als bestuur niet mogelijk een grote groep mensen volgens de RIVM richtlijnen te begeleiden. Na overleg met de gemeente in verband met de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen, kunnen wij niet anders dan herdenken zonder publiek.

Het bestuur van de Stichting Indië Monument Hardenberg  en Oorlogskampslachtoffers vraagt de trouwe donateurs dit jaar dan ook om een grotere bijdrage dan ooit. Wij vragen u dus om thuis te blijven. Alleen zij die een toespraak en/of bloemen leggen mogen aanwezig zijn.  U hoeft echter de herdenking niet aan u voorbij te laten gaan. De herdenking zal te zien zijn via een zogenaamde livestream. U kunt deze vinden op deze website en onze facebookpagina

Aan hen die een toespraak houden en diegenen die aanwezig zijn om bloemen of een krans te leggen vraagt het stichtingsbestuur om bij aankomst direct plaats te nemen op de stoelen die met voldoende tussenruimte zullen worden neergezet en de aanwijzingen te volgen van het aanwezige bestuur. Het leggen van de bloemen en kransen kan door slechts één afgevaardigde gedaan worden. Probeer niet te vroeg aanwezig te zijn en blijf na afloop niet in het plantsoen. Er is dit jaar na afloop geen samenzijn in de Voorveghter. Alleen op deze manier mogen en kunnen wij dit jaar dat doen wat onze belangrijkste taak is, het herdenken van de zes Hardenbergse jongens en de slachtoffers van de Japanse bezetting.

Uiteraard staat het een ieder vrij om na de officiële herdenking, die van ongeveer 19:30 tot 20:30 zal duren, een bezoek aan het plantsoen te brengen om op uw eigen manier stil te staan bij deze belangrijke herdenking.

Voor meer informatie kunt het contactformulier op de website invullen.

Impact van het coronavirus

Ook Stichting Indië-Monument Hardenberg heeft veel activiteiten moeten annuleren i.v.m. het coronavirus. De donateursmiddag op 28 maart moest helaas geannuleerd worden. Leen Scholten, oud Indiëveteraan zou zijn verhaal vertellen. We hopen gezien zijn hoge leeftijd dat hij een herkansing krijgt. Dit jaar i.v.m. met 75 jaar vrijheid worden er overal initiatieven ontplooid. De provincie nodigde ons uit voor een bijeenkomst in het provinciehuis met vertegenwoordigers van besturen waar jaarlijks Indiëherdenkingen worden gehouden. Dat zijn de plaatsen Deventer, Almelo, Enschede, Steenwijk, Zwolle en Hardenberg. Door iets extra’s te organiseren was de provincie bereid een financiële bijdrage te leveren. Wij hebben het volgende voorgesteld: Alle basisscholen in Hardenberg uitnodigen voor een voorlichting over Nederlands-Indië in theater De Voorveghter op 15 mei. De provincie en de gemeente Hardenberg zijn bereid dit financieel te ondersteunen. We hebben 12 basisscholen uitgenodigd met ondersteuning van een aanbevelingsbrief van wethouder Gitta Luiten. Vier scholen hebben zich aangemeld met in totaal 165 leerlingen en leerkrachten. Arie Telman geeft de presentatie en Leen Scholten vertelt zijn verhaal. Helaas is het theater verplicht gesloten. We hopen dat we later in het jaar toch nog een herkansing krijgen. Inmiddels zijn we noodgedwongen overgeschakeld naar digitaal vergaderen en zaterdag 25 april hadden we onze eerste ”hangouts” beeld en geluid vergadering. Het belangrijkste onderwerp is nu de herdenking op 15 augustus. We hebben de gemeente om advies gevraagd wat mogelijk is.

Het antwoord van de gemeente: Op dit moment is publiek niet toegestaan. Er mag wel een krans gelegd worden, met maximaal 3 personen bijv. 1 afgevaardigde Indië-Monument, 1 afgevaardigde gemeente en 1 fotograaf. Het tijdstip wordt niet gecommuniceerd, dit om aanloop te voorkomen. Er worden geen toespraken gehouden. De richtlijnen rondom 1,5 meter afstand worden in acht genomen. Hopelijk worden de maatregelen na 20 mei nog versoepeld. We gaan zeker herdenken, op wat voor manier dan ook. Mochten de maatregelen zo blijven is het altijd mogelijk voor iedereen die daar behoefte aan heeft bloemen te leggen bij het monument op 15 augustus, mits de richtlijnen rondom 1,5 meter afstand in acht worden genomen. Wij gaan door met de voorbereidingen onder voorbehoud. Zodra we meer nieuws hebben, zullen we dat communiceren via de website en facebook.

Gerrit Schottert

Waarnemend voorzitter Stichting-Indië-Monument Hardenberg

We gaan zeker herdenken, op wat voor manier dan ook