Duidelijke taal tijdens Indiëherdenking

Geen metaforen maar een duidelijk verhaal is wat de meer dan 100 aanwezigen maandagavond kregen te horen in het Indiëplantsoen. Met respect werden de zes Hardenbergers genoemd van wie de namen op het Indiëmonument staan vermeld. Voorzitter Schottert vertelde van elk van hen het verhaal dat bij hun veel te korte leven hoort. Ook burgemeester Offinga noemde nogmaals bewust de namen en leeftijden van de zes en sprak de wens uit ooit te kunnen leven in een wereld zonder oorlog. Ook werd het verhaal van de kampslachtoffers gedeeld in duidelijke taal. Het was mevrouw Valk die hier voor was uitgenodigd en uitleg gaf wat zich vooral in de beginperiode van de Japanse bezetting afspeelde in de kampen waar zij met broer en beide ouders was geïnterneerd. Dit alles was te horen tijdens de herdenking die werd gehouden bij de beide monumenten die Hardenberg rijk is. Het bestuur sprak de dank uit dat men eindelijk weer onder normale omstandigheden een herdenking kon houden en was erg blij met de ruime belangstelling. Na de toespraken volgde een plechtige 2 minuten stilte gevolgd door een meegezongen Wilhelmus. Na de bloem- en kranslegging werd het officiële gedeelte afgesloten met een eregroet door de aanwezige veteranen. Tijdens het informele kopje koffie na afloop werd aan de aanwezige donateurs de Melatispeld uitgereikt. Met het dragen van deze speld toont men de betrokkenheid bij hen voor wie de oorlog niet eindigde op 5 mei 1945. Het bestuur meende dit gebaar te moeten maken, omdat de donateurs ondanks de beperkende maatregelen de stichting is blijven steunen. Men hoopt bij de komende donateursdag de overige speldjes te kunnen uitdelen. De Stichting Indië Monument Hardenberg hoopt ook dan weer op een ruime belangstelling, maar kijkt nu in ieder geval met een heel tevreden gevoel terug op 15 augustus 2022.

gKa9ff.md.jpg
gKYpiG.md.jpg
gKYmVs.md.jpg
gKYbxn.md.jpg
gKaJUl.md.jpg
gKa3RS.md.jpg
gKa2J2.md.jpg
gKaFO7.md.jpg

Herdenken op 15 augustus

De uitnodigingen zijn verstuurd. Op maandag 15 augustus houdt de Stichting Indië Monument Hardenberg weer de herdenking bij het monument in het Indiëplantsoen achter de Voorveghter in Hardenberg. Op initiatief van Harm Smid werd op 1 mei 1998 een monument onthuld voor de zes Hardenbergse jongens die het leven lieten in voormalig Nederlands Indië. Sindsdien is er ieder jaar een herdenking geweest en dus ook nu weer. En eindelijk kan het bestuur het weer organiseren zoals ze dat het liefst willen. Dit in tegenstelling tot de afgelopen twee jaren. De herdenking begint om 19:30 en zal ongeveer een uur duren. Ook zonder uitnodiging bent u van harte welkom om de zes Hardenbergse jongens de eer te bewijzen die ze verdienen. De officiële uitnodiging vindt u hier

Het Laatste verhaal voor Tempo Doeloe

Niet de laatste Tempo Doeloe maar wel het laatste verhaal in de serie. Dit is het verhaal van Willem Ensing. Hij zat als jongen tijdens de Tweede Wereldoorlog drie jaar in Japanse concentratiekampen. Voor de Sallander werd het verhaal destijds in twee delen geplaatst. Wij doen dat ook en zo houdt u nog een Tempo Doeloe van ons tegoed. Deze zal begin oktober hier te lezen zijn. Voor alle voorgaande verhalen kunt u terecht op de Tempo Doeloe pagina

Crisissituatie bij Stichting Indië Monument Hardenberg.

Goede jaarcijfers zo bleek zaterdag 14 mei en een goed bezochte herdenking en donateursdag in 2021 zo vertelde de secretaris in het jaarverslag van de Stichting Indië Monument Hardenberg. En toch sprak voorzitter Schottert van een crisissituatie!. Na het welkomstwoord van mevrouw Brand Weitkamp nam hij het woord. Want voor het goed draaiende houden van een stichting is een, in dit geval volledig vrijwillig, bestuur nodig. En dat is de crisissituatie waarop de voorzitter doelde in zijn betoog. “Wie o wie wil ons bestuur versterken?” Was zijn concrete vraag. Op dit moment rust het werk van de stichting op de schouders van slechts drie personen. En als men de zes Hardenbergse jongens die in voormalig Nederlands Indië sneuvelden wil blijven herdenken zal het huidige bestuur toch moeten worden uitgebreid. Dat dit nog niet ten koste gaat van het doel bleek zaterdag wel in de jaarverslagen en vooral de sfeer op de donateursdag. Het was een erg gezellige middag in “de Wiekstee” te Baalderveld waar na de pauze de heer ten Brinke uit Bergentheim, of Banthum zoals hij zelf zei, zijn verhaal mocht doen. Met een presentatie over vooral de scheepvaart op en het leven rondom het kanaal Almelo – de Haandrik wist hij de trouwe donateurs te vermaken. Een levendige verteller die geen moment verveelde. Met vele foto’s en filmpjes van het kanaal dat door een ieder wel werd herkend. Het bestuur bedankte de heer ten Brinke hartelijk voor zijn inzet en ook voor het feit dat er op het laatste moment nog een beroep op hem mocht worden gedaan toen de geplande spreker om begrijpelijke redenen niet kon. De dag werd traditioneel besloten met een chinees buffet. En als mevrouw Brand Weitkamp tegen zes uur geen officieel einde aan de donateursdag had gemaakt was het waarschijnlijk tot in de late uurtjes door gegaan. Mocht u iemand weten of zelf affiniteit hebben met het Indië verhaal en het bestuur willen versterken, neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website

Gewijzigde Donateursdag Stichting Indië Monument Hardenberg

Vorig jaar nog in oktober omdat het niet eerder mocht maar met een iets gewijzigde agenda begint zaterdag 14 mei om 14:00 de donateursdag van de Stichting Indië Monument Hardenberg. De dag begint zoals gebruikelijk met de jaarverslagen van de penningmeester en de secretaris en wordt afgesloten met de, inmiddels traditionele, rijstafel. Na de pauze zal echter niet de gast spreken die in de agenda staat vermeld. Het bestuur had hier al enigszins rekening mee gehouden en met de heer ten Brinke een goede vervanging achter de hand. Hij zal de donateurs vertellen over de geschiedenis van het kanaal Almelo – De Haandrik. Deze dag is niet alleen bedoelt voor de donateurs maar ook voor een ieder die geïnteresseerd is in het werk van de Stichting Indië Monument en wordt gehouden in “de Wiekstee” hondsdraf 2b Baalderveld. We zouden graag nieuwe potentiële donateurs ontvangen deze middag, aldus het bestuur van de stichting. De officiële uitnodiging vindt u hier

Donateursdag 2022

Vorig jaar nog laat in het jaar door de maatregelen die toen nog van kracht waren maar dit jaar al een stuk eerder, de jaarlijkse donateursdag. Zet zaterdag 14 mei 2022 alvast in uw agenda. We beginnen zoals altijd om 14:00. We zijn inmiddels druk met de voorbereiding bezig en hopen voor koningsdag de uitnodiging bij u thuis te hebben. Wat al vast staat is de locatie, de Wiekstee in Baalderveld, Hondsdraf 2b 7772 LZ Hardenberg. Tot die tijd zou u eens een bezoek kunnen brengen aan ons youtubekanaal We hebben daar inmiddels 7 filmpjes staan. Hierin ziet u verkort en opgedeeld de film die destijds is gemaakt van de oprichting van de stichting, ontstaan en onthulling van het monument. Er zijn nog meer filmpjes in het verschiet. Deze zullen we met enige regelmaat toevoegen aan de afspeellijst.

“Je mag niet gebukt gaan onder de schuld”

Blij dat we elkaar eindelijk weer gewoon kunnen zien, zei mevrouw Brand. Die namens de Stichting Indië Monument Hardenberg de tientallen donateurs welkom heette op deze 23e donateursdag. “Het jaarverslag van 2019 had u in 2020 moeten horen en het verslag van 2020 stond, zoals u straks zult horen, voor maart van dit jaar gepland“. Zo begon vervolgens de secretaris van de stichting zijn verhaal. Want ook de stichting heeft haar activiteiten lange tijd met gebonden handen moeten uitvoeren. De herdenking van 2020 was een sobere met slechts enkele genodigden, maar de laatst gehouden herdenking op 15 augustus was gelukkig al bijna weer een normale herdenking. En de donateursdag die normaal in maart plaats vindt, was dit keer op zaterdag 16 oktober. Voorzitter Schottert vertelde dat de voor 2020 gemaakte plannen om een grote voorlichtingsdag te geven voor de scholen, weer uit de ijskast zijn gehaald en hopelijk nog voor het eind van het jaar kunnen worden gerealiseerd. Helaas hebben een aantal scholen die zich hadden aangemeld afgehaakt. Iets wat de stichting zeer betreurt, want het verhaal over de geschiedenis van Nederlands Indië moet worden verteld en wordt vaak vergeten. En dat het een boeiend verhaal is bleek op deze donateursdag maar weer eens toen na de pauze de heer Leen Scholten aan het woord kwam om zijn verhaal te vertellen. Deze inmiddels gepensioneerde geschiedenisleraar vervulde als commandant ziekendrager in Nederlands Indië zijn dienstplicht voor een periode van drieënhalf jaar. In eerste instantie had Leen zich aangemeld al vrijwilliger, maar werd afgekeurd. Toen hij daarna voor zijn dienstplicht werd opgeroepen en gekeurd, werd hij tot zijn verbazing goedgekeurd. Nederland had mensen, veel mensen, nodig om de verre reis over de oceaan te maken. Deze reis wordt prachtig uitgebeeld in het monument in het Indiëplantsoen, vertelde de heer Scholten. Zijn taak begon al in Nederland waar hij onder andere mensen moest ophalen die het niet zagen zitten om de dienstplicht zover van huis te vervullen. Ze werden met brancard van huis gehaald en naar de arts op de kazerne in Assen gebracht. Waar ze vervolgens op wonderbaarlijke wijze bleken genezen en naar buiten kwamen rennen. Ook ging Leen in op de ommekeer in zijn motivatie. Iets waar meerdere Indiëveteranen over mee konden praten. Want waar bijna iedereen dacht dat men de orde en rust ging herstellen in een voormalige kolonie, die na de bezetting van de Japanners in een machtsvacuüm waren terecht gekomen, bleek al snel dat de echte reden van het sturen van een zo grote troepenmacht anders was. Nederland had een groot economisch belang en wilde dit behouden. Leen Scholten noemde dit de grote politiek en maakte het verschil duidelijk met de “kleine politiek” waar zij als militairen mee kregen te maken. Daar waar hij meende op een terechte missie te zijn veranderde dit beeld naar een mission impossible. “Je mag niet gebukt gaan onder de schuld” gaf hij de toehoorders mee zoals hij dit ook vertelde aan soldaten die hiermee worstelden. De klas met donateurs luisterde aandachtig en kwam na afloop met vragen en verhalen, iets waar het bestuur en de heer Scholten in het bijzonder erg blij mee waren. De middag werd afgesloten met een inmiddels traditionele rijsttafel en men sprak de wens uit om elkaar in maart 2022 weer te zien voor de volgende reguliere donateursdag.