Rabobank Clubkas Campagne #VVS. ook wij doen mee

Rabobank Vaart en Vechtstreek draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Vaart en Vechtstreek stelt € 110.000 beschikbaar! Ook Stichting Indië Monument Hardenberg doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

Stemmen
Van 10 t/m 24 maart 2016 mogen leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek 5 stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 110.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle leden
Het is voor Stichting Indië Monument Hardenberg belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor het in stand houden van de jaarlijkse herdenking om de jongens niet te vergeten die niet terug kwamen uit de Oost. Maar ook alle oud Indië veteranen, die nog steeds het leed dragen van dat geweld en die onderdrukking in de Oost. Dit tevens doorgeven via voorlichting www.indiemonument-hardenberg.nl
Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan Stichting Indië Monument Hardenberg tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Vaart en Vechtstreek. Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/vvs.

Let op: alleen leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek mogen stemmen. Als je klant bent, ben je niet automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant van de bank? Dan kan hij/zij (18 jaar of ouder) tot 15 februari 2016 lid worden en meestemmen tijdens de campagne. Het lidmaatschap aanvragen kan via onze website www.rabobank.nl/vvs, onder het kopje ‘Lidmaatschap’.

Bedankt voor jouw steun!