DONATEURSDAG 2020 GAAT NIET DOOR!!!

Ook wij kunnen er niet onderuit. In de bestuursvergadering van 14 maart 2020 hebben we unaniem besloten om de donateursdag 2020 niet door te laten gaan. Gezien de recente ontwikkelingen betreffende het coronavirus en de daarop volgende maatregelen zoals deze bekend zijn gemaakt door het RIVM zijn voor ons aanleiding om ons samenzijn te annuleren.
In 2021 zullen we uiteraard weer een donateursdag organiseren maar vooralsnog hopen we elkaar in ieder geval weer te treffen op 15 augustus 2020 bij onze jaarlijkse herdenking. Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op

Een nieuw jaar met oude gewoontes

Laten we beginnen om een ieder het allerbeste te wensen voor 2020, en in het bijzonder een ieder die op wat voor wijze dan ook onze stichting ondersteunt. We zijn inmiddels alweer druk bezig met de voorbereidingen voor weer een mooie donateursdag. Wat dat betreft zal er niet veel veranderen ten opzichte van vorig jaar. Leuk om te melden is dat we de originele videoband weer tot onze beschikking hebben met de beelden van het ontstaan van de stichting, het ontwerpen, maken plaatsen en vooral het onthullen van onze dierbare monumenten. Nu is het zaak om dit te digitaliseren en aan te passen aan de huidige tijd zodat we het kunnen vertonen als we dat willen, en dat willen wij. Wat uiteraard ook blijft is Tempo Doeloe, vroegere tijd, Dit is een korte beschrijving door Gerrit van Faassen van het “Indië-leven” van enkele veteranen. zoals ze destijds in “de Toren” verschenen. In dit verhaal staat Johan Gels uit Heemse centraal. Deze verhalen blijven de komende 2 1/2 jaar onderdeel van de website want we hebben er, inclusief deze, nog precies 10 in ons bestand die we nog niet hebben geplaatst. Al met al genoeg reden om onze website zo af en toe eens met een bezoek te vereren. Of nog beter, donateur worden en zelf bij de donateursdagen en uiteraard de jaarlijkse herdenking aanwezig te zijn.

Voor de nieuwste Tempo Doeloe kunt u hier kijken

Stichting Indië Monument Hardenberg presenteert boek

Na afloop van de herdenking op donderdagavond 15 augustus werd, met de overhandiging aan burgemeester Snijders van het eerste exemplaar, het boek “20 Jaar Indië-Monument Hardenberg” gepresenteerd. De stichting wil met dit boek in eerste instantie vooral hun trouwe donateurs en vrijwilligers bedanken zonder wie het niet mogelijk is al 20 jaar lang een herdenking te houden. Zij krijgen dan ook allen een exemplaar van dit jubileumboek. Het boek vertelt over de geschiedenis van het conflict in Nederlands-Indië en het ontstaan van het idee voor een monument voor de aldaar gesneuvelde Hardenbergse jongens tot en met het twintigste herdenkingsjaar. Ook worden de persoonlijke verhalen vertelt van de gesneuvelde jongens en van de allereerste bestuursleden, allen ook Indiëveteranen. Maar ook verhalen van enkele kampslachtoffers, waarvoor de stichting ook een monument onderhoudt, sieren het boek. Verder wordt het boek gevuld met verhalen en ook vele foto’s van het werk van de stichting zoals uiteraard de herdenking, maar ook de donateursdagen en het promoten van de stichting op de oranjemarkt. Meer info over het boek kunt u krijgen via de website van de stichting. Naast het overhandigen van het boek werd ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om officieel afscheid te nemen van Ronald Arends die eerder dit jaar aankondigde te stoppen. Hij kreeg van voorzitter Gerrit Schottert een mooi persoonlijk fotoboek uitgereikt en een mooie bos bloemen. En uiteraard was er ook voor de heer Arends een exemplaar van het boek “20 jaar Indië-Monument Hardenberg” waarvoor hij al veel voorbereidend werk had verzet.

Donateurs krijgen het boek aangeboden.

Bent u donateur dan krijgt u het boek binnenkort aangeboden. Een aantal heeft het al ontvangen na afloop van de herdenking. De overige donateurs krijgen, voor zover het adres bekend is, het boek thuis. Mocht u nu besluiten donateur te worden dan krijgt u het boek erbij (bij een donatie vanaf €15,-) Ook kunt u het boek gewoon bij ons bestellen voor een éénmalige bijdrage van €15,-. Neem dan even contact op met de stichting via het contactformulier of als u donateur wilt worden via aanmelden donateur

Toespraak van een “held” bij Indiëherdenking

Nu al 21 jaar worden de zes jongens uit de gemeente Hardenberg herdacht die het leven lieten in het voormalig Nederlands-Indië. Zes jonge mannen die niet beter wisten dan dat ze orde en rust gingen brengen in een ver land. Helaas zouden zij niet terug keren en vonden zij een rustplaats op één van de erevelden in Indonesië. En net als donderdagavond bij het Indiëmonument in Hardenberg, werden er ook bloemen gelegd bij hun graven op deze erevelden. Dit alles op initiatief van stichting Indië Monument Hardenberg. Een kleine honderd genodigden en belangstellenden waren aanwezig om te luisteren naar de toespraken van de heer Schottert namens de stichting, burgemeester Snijders namens de gemeente en mevrouw Hoving namens de Japanse kampslachtoffers. Voor deze laatste groep staat in het Indiëplantsoen achter de Vecht ook een gedenksteen. Mevrouw Hoving maakte veel indruk met haar toespraak. Zij is al jaren een trouw vertegenwoordigster van deze groep en geeft altijd gehoor als er een beroep op haar wordt gedaan. Iets waar de stichting erg dankbaar voor is. Eén van de aanwezigen noemde mevrouw Hoving na afloop zelfs een held en vond het prachtig om te zien hoe zij letterlijk haar rug rechtte voor zij aan haar toespraak begon. Er werd dan ook aandachtig geluisterd naar deze toespraken en de gedragen muziek van muziekvereniging Crescendo – K.N.A. Na de twee minuten stilte en twee coupletten van het Wilhelmus was er gelegenheid tot het leggen van de bloemen en kransen bij het monument waarop ook 6 foto’s stonden van de Hardenbergse jongens waarvoor het monument 21 jaar geleden is opgericht

2 minuten stil op 15 augustus

Niet alleen op 4 mei maar ook op 15 augustus zal het 2 minuten stil zijn in Hardenberg. In dit geval zal dit zijn in het Indiëplantsoen achter de Voorveghter bij de monumenten die misschien niet iedere inwoner van de gemeente Hardenberg kent. Juist daarom is het van belang dat wij blijven herdenken. Om vooral de 6 Hardenbergse jongens die het leven lieten in voormalig Nederlands-Indië niet te vergeten. Deze jongens die kort na het einde van de tweede wereldoorlog, 15 augustus, vertrokken naar het verre onbekende. Hetzij vrijwillig dan wel als dienstplichtige, maar er niet vanuit gingen dat zij niet meer terug zouden keren naar hun familie en vrienden. Tevens worden ook de slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting. Een stuk vaderlandse geschiedenis waarvan, in veel gevallen, alleen direct betrokkenen en hun familie weet hebben. Voor velen is de periode na de tweede wereld oorlog de tijd van wederopbouw, maar voor een groot aantal Nederlanders die in Indonesië woonden en de uitgezonden militairen brak een tijd aan die voor de rest van hun leven diepe sporen na zou laten. Voor deze mensen en hun nabestaanden houdt de Stichting Indië Monument Hardenberg ieder jaar de zo belangrijke herdenking in het Indiëplantsoen. Maar juist ook zij die weinig weten van het Indiëverhaal zijn van harte welkom op donderdag 15 augustus om stil te staan bij een stuk vergeten geschiedenis die eigenlijk naadloos is verbonden aan het einde van de tweede wereldoorlog. De herdenking begint om half acht en naast de voorzitter van de Stichting Indië Monument Hardenberg zal er een aantal gastsprekers zijn waaronder burgemeester Snijders en mevrouw Hoving. Verdere informatie over, onder andere, de monumenten vindt u op www.indiemonument-hardenberg.nl