Herdenking 15 augustus 2021

Hoewel we momenteel nog steeds online vergaderen zijn we toch begonnen met de voorbereiding van onze belangrijkste taak. De herdenking bij het Indië Monument op 15 augustus. We weten nog niet hoe dit er uit zal gaan zien maar hopen dat we er dit jaar weer publiek bij kunnen verwelkomen. Wij zullen dit in overleg met de gemeente besluiten. Mocht er nog geen publiek bij mogen zijn gaan we de herdenking weer live streamen. De donateurs zullen, net als voorgaande jaren, persoonlijk bericht of een uitnodiging ontvangen. Voor verdere informatie hou onze website en/of facebook pagina in de gaten. Tevens willen wij u wijzen op ons youtubekanaal waar we beelden op zetten van de onthulling van het monument in 1998

Nog geen donateursdag maar….

Helaas kunnen we op dit moment nog geen donateursdag organiseren zoals we dat gewend zijn. Meestal is eind maart de tijd voor onze jaarlijkse donateursdag. Voorlopig hebben we deze onder voorbehoud uitgesteld naar 16 oktober. Maar… we hebben voor 27 maart 2021 wel iets anders klaar staan. Op de dag die in eerste instantie was bedoelt voor de donateursdag verschijnt op ons YouTube kanaal de eerste van een serie filmpjes uit 1998. Deze filmpjes zijn delen van een lange film die destijds is gemaakt dhr. Renkema in opdracht van het toenmalige bestuur. Het is een registratie van de onthulling van de beide monumenten met daarbij alle toespraken en het indrukwekkende klankbeeld waarin het verhaal van de zes Hardenbergse jongens nog eens wordt verteld. De hele registratie duurt bijna twee uur maar we hebben deze vhs opnames omgezet in meerdere korte filmpjes welke we met enige regelmaat in de komende tijd zullen plaatsten. Hou dus onze website, facebookpagina en het youtubekanaal goed in de gaten.

De Tempo Doeloe die u nog tegoed had

Bijna een jaar geleden las u het verhaal over Roelof lamberink uit “de Posthoorn” het blaadje van het streek historisch museum voor Slagharen en omstreken. We beloofde u toen dat we de Tempo Doeloe Over de heer Lamberink naar een later tijdstip zouden verplaatsten. Wel, belofte maakt schuld. Lees hier de Tempo Doeloe over Roelof lamberink zoals het toentertijd in de Sallander te lezen was.

TV oost heeft twee mooie minidocumenten gemaakt

Toen de Tweede Wereldoorlog ten einde was, begon de andere oorlog. Indonesië wilde zich losmaken van Nederland en de jaren na de Tweede Wereldoorlog gingen Nederlandse soldaten naar Indonesië om de vrijheidsstrijd tegen te houden. Leen Scholten uit Heemse moest als dienstplichtig soldaat werken in het hospitaal in Balikpapan.
Bekijk hier de minidocumentaire met Leen Scholten

De Hardenbergse Tineke groeide op in Indonesië. Op haar zestiende werd ze gevangengenomen in een Jappenkamp. In 1942 bezetten de Japanners Indonesië en namen ze alle Nederlanders gevangen in kampen. De Nederlanders werden namelijk aangemerkt als ‘de vijand’. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Japan namelijk in oorlog met Nederland. In de kampen werd slecht voor de gevangenen gezorgd: er was een tekort aan eten, drinken en medicatie. Ook werden de gevangenen met hard en wreed behandeld. Dat leidde in sommige gevallen tot de dood.
Bekijk hier de minidocumentaire met Tineke

DONATEURSDAG 2020 GAAT NIET DOOR!!!

Ook wij kunnen er niet onderuit. In de bestuursvergadering van 14 maart 2020 hebben we unaniem besloten om de donateursdag 2020 niet door te laten gaan. Gezien de recente ontwikkelingen betreffende het coronavirus en de daarop volgende maatregelen zoals deze bekend zijn gemaakt door het RIVM zijn voor ons aanleiding om ons samenzijn te annuleren.
In 2021 zullen we uiteraard weer een donateursdag organiseren maar vooralsnog hopen we elkaar in ieder geval weer te treffen op 15 augustus 2020 bij onze jaarlijkse herdenking. Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op

2 minuten stil op 15 augustus

Niet alleen op 4 mei maar ook op 15 augustus zal het 2 minuten stil zijn in Hardenberg. In dit geval zal dit zijn in het Indiëplantsoen achter de Voorveghter bij de monumenten die misschien niet iedere inwoner van de gemeente Hardenberg kent. Juist daarom is het van belang dat wij blijven herdenken. Om vooral de 6 Hardenbergse jongens die het leven lieten in voormalig Nederlands-Indië niet te vergeten. Deze jongens die kort na het einde van de tweede wereldoorlog, 15 augustus, vertrokken naar het verre onbekende. Hetzij vrijwillig dan wel als dienstplichtige, maar er niet vanuit gingen dat zij niet meer terug zouden keren naar hun familie en vrienden. Tevens worden ook de slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting. Een stuk vaderlandse geschiedenis waarvan, in veel gevallen, alleen direct betrokkenen en hun familie weet hebben. Voor velen is de periode na de tweede wereld oorlog de tijd van wederopbouw, maar voor een groot aantal Nederlanders die in Indonesië woonden en de uitgezonden militairen brak een tijd aan die voor de rest van hun leven diepe sporen na zou laten. Voor deze mensen en hun nabestaanden houdt de Stichting Indië Monument Hardenberg ieder jaar de zo belangrijke herdenking in het Indiëplantsoen. Maar juist ook zij die weinig weten van het Indiëverhaal zijn van harte welkom op donderdag 15 augustus om stil te staan bij een stuk vergeten geschiedenis die eigenlijk naadloos is verbonden aan het einde van de tweede wereldoorlog. De herdenking begint om half acht en naast de voorzitter van de Stichting Indië Monument Hardenberg zal er een aantal gastsprekers zijn waaronder burgemeester Snijders en mevrouw Hoving. Verdere informatie over, onder andere, de monumenten vindt u op www.indiemonument-hardenberg.nl

Weer “gewone”donateursdag Stichting Indië-Monument Hardenberg

Zaterdag 30 maart houdt de stichting Indië-Monument Hardenberg weer de jaarlijkse bijeenkomst voor haar donateurs. Na de bijzonder dag van vorig jaar, waarbij de donateurs een tocht over de vecht maakten, is er dit jaar weer een gewone donateursdag zoals die al sinds het begin wordt gehouden. Vorig jaar was het 20 jarig bestaan de aanleiding om er iets bijzonders van te maken maar ook nu is er weer een mooi programma in elkaar gezet. De middag begint om 14:00 in de Wiekstee te Baalderveld. het gedeeltelijk vernieuwde bestuur zal die middag het jaarverslag en het financieel overzicht presenteren. Dit officiële gedeelte duurt tot aan de pauze waarna Jan Meilink het woord krijgt om de aanwezigen te vertellen over zijn werk als imker. De middag wordt afgesloten met de inmiddels traditionele rijsttafel. En hoewel dit een “gewone” donateursdag wordt verzekert het bestuur ons dat het net als vorige jaren weer een zeer gezellig samenzijn zal worden waarbij ook weer veel bijgepraat kan en zal worden. Dit samenzijn is niet alleen bedoeld voor onze donateurs, maar ook voor alle oud Indië- en Nieuw Guineagangers en andere Veteranen uit de regio Hardenberg en omstreken. Bovendien hopen wij ook vele Hollandgangers, wij bedoelen hen die WO II in toenmalig Nederlands Indië beleefden, op onze koempoelan (bijeenkomst) te mogen begroeten.

Voor degenen, die nog geen donateur zijn, bestaat er tijdens deze bijeenkomst de gelegenheid zich als donateur bij het bestuur aan te melden.

U kunt hier de uitnodiging bekijken