Bijzonder en waardige herdenking

Het was een bijzondere herdenking in het Indiëplantsoen. Waar onder normale omstandigheden een kleine honderd mensen aanwezig zijn om de zes, in Nederlands Indië, gesneuvelde Hardenbergers en de slachtoffers van de Japanse interneringskampen te herdenken, waren het er nu slechts een kleine dertig. Het bestuur was genoodzaakt om alleen die mensen uit te nodigen die een toespraak hielden en zij die bloemen leggen. Uiteraard waren daar de familieleden van de zes herdachten bij om als eerste bloemen te leggen nadat er toespraken waren geweest van de voorzitter van de Stichting Indië Monument Hardenberg, de heer Schottert, mevrouw Valk-Perdok namens de kampslachtoffers en namens de gemeente waarnemend burgemeester Wiggers. Deze laatste legde ook de kransen namens de gemeente. Namens de provincie was de heer ten Bolscher aanwezig om kransen te leggen bij de beide monumenten. De overige bloemen werden gelegd door mevrouw Perdok-Schalk namens de kampslachtoffers, mevrouw de Jong van de Stichting Indië Monument, de heer Weitkamp van het 4 mei comité, de heer Danhoo namens de veteranen, mevrouw Passies namens werkkamp molengoot, de heer Trimp namens het platform kerken Hardenberg en tot slot mevrouw Kosters die namens het veteranen ontmoetingscentrum een krans legde. Grote afwezigen waren de vele donateurs die het monument al zo lang steunen. Ze hadden goed gehoor gegeven aan de vraag van het bestuur om thuis te blijven. Het bestuur hoopt  van ganser harte dat de volgende herdenking weer onder normale omstandigheden kan plaatsvinden, want ook hier zijn de coronamaatregelen de reden dat er op deze manier moet en kan worden herdacht. En dat er kan worden herdacht is gelijk ook weer een positief iets, want in overleg met de gemeente is de herdenking in deze vorm tot stand gekomen. Om de donateurs en overige belangstellenden toch in staat te stellen de herdenking te volgen was er een livestream op de website van de stichting. We begrepen dat de livestream niet helemaal vlekkeloos verliep. Helaas liet de internet verbinding een beetje te wensen over. Ondanks dat het uitvoerig probleemloos is getest. De opnames zijn echter prima en komen zo snel mogelijk online zodat men dan alsnog naar een goede registratie van de herdenking 2020 kan kijken. Het bestuur is erg tevreden met hoe de herdenking is verlopen. Het was een andere, maar zeker net zo’n waardige herdenking zoals van ons verwacht mag worden, aldus het bestuur.