Veteranen meer dan welkom op donateursdag Indië Monument Hardenberg

Op zaterdag 8 april houdt de Stichting Indië Monument Hardenberg haar jaarlijkse bijeenkomst voor de vele mensen die het werk van de stichting steunen en een warm hart toe dragen. Deze donateursdag is niet alleen bedoeld voor de donateurs, maar ook voor alle Oud Indië, Nieuw Guinea, gangers en andere Veteranen uit de regio Hardenberg en omstreken. Bovendien hoopt de stichting ook vele Hollandgangers, hen die WO II in toenmalig Nederlands Indië beleefden, te mogen begroeten in “De Wiekstee” te Hardenberg.  Zoals gebruikelijk zal het bestuur verantwoording afleggen door een jaarverslag van de secretaris en een financieel verslag door de penningmeester maar het grootste gedeelte zal worden gevuld door de heer Jan Dijkema van Landschap Overijssel die een lezing met diapresentatie zal houden met de titel “Langs de Loop van de Reest”. Over de samenhang tussen mens en landschap in een nog mooi bewaard gebleven Reestdal. Het verhaal begint in de bovenloop van de Reest bij Dedemsvaart en eindigt in Meppel waar het grensriviertje uitmondt in het Meppelerdiep. Langs de loop van de Reest valt veel te genieten. Het Reestdal behoort tot één van de mooist bewaard gebleven beekdalen van Nederland en heeft nog steeds een eigen karakter. Deze middag begint om 14:00 uur. Voor degenen, die nog geen donateur zijn, bestaat er tijdens deze bijeenkomst de gelegenheid zich als donateur bij het bestuur aan te melden. De officiële uitnodiging met daarin alle verdere informatie vindt u hier