Een nieuw jaar met goede voornemens.

Met 2017 begint ook de Stichting weer aan een nieuw jaar. En ook voor het komende jaar hebben we ons voorgenomen de Stichting te promoten en onze donateurs en verder een ieder die dat wil, van informatie te voorzien. Maar allereerst wil het bestuur u allen een voorspoedig 2017 wensen en de hoop uit spreken u te mogen begroeten op zowel de donateursdag als de herdenking. Vanaf 1 maart doen wij opnieuw mee met de sponsoractie van Rabobank Vaart en Vechtstreek “de Rabobank Clubkas Campagne”. Wil jij als klant van Rabobank Vaart en Vechtstreek ook meestemmen, dan moet je lid zijn/worden. Let op: als je klant bent, ben je niet automatisch lid. Wil je lid worden? Vul dan voor 1 februari het formulier in op de site van Rabobank (https://goo.gl/u7lFFH) Als lid kunt u straks stemmen op diverse verenigingen en instanties die zich hiervoor hebben aangemeld. Met de Rabobank Clubkas Campagne verdelen de bijna 20.000 leden van de bank het jaarlijkse sponsorbedrag van 150.000 euro. Niet de bank, maar de leden van de coöperatie bepalen hiermee welke vereniging of stichting een financiële bijdrage voor het realiseren van de stichtingsdoelen verdient. Uiteraard willen wij u vragen dan op de Stichting Indië Monument Hardenberg te stemmen.

Tempo Doeloe. En zoals u van ons gewend bent beginnen we ook dit kwartaal weer met een nieuwe Tempo Doeloe, vroegere tijd. Dit is een korte beschrijving door Gerrit van Faassen van het “Indië-leven” van enkele veteranen zoals ze ten tijde van de oprichting van het monument in de Sallander stonden. De verhalen zijn door ons aangepast aan de huidige tijd. In dit verhaal staat Teunis Kelder centraal