Dankbaar Herdenken

Dankbaar is vooral het woord dat past bij de 20e herdenking bij het Indiëmonument in Hardenberg. Dankbaar dat ondanks een teruglopend donateursaantal er toch steeds weer  zoveel belangstelling is voor de herdenking van de 6 Hardenbergse jongens die hun leven lieten in het voormalig Nederlands Indië en de slachtoffers van de Japanse interneringskampen. Dat de belangstelling zo blijft kan alleen betekenen dat er toch steeds meer mensen van de jongere generatie  bij de herdenking aanwezig zijn en dat is iets waar  het bestuur erg dankbaar voor kan zijn. Al twintig jaar worden op 15 augustus de namen genoemd van Jan Hendrik van den Berg, Henk Bosch, Gerrit Brand, Jan Hendrik Herbers, Egbert Harm Meijerink en Albert Stroeve. Dit jaar stonden voor het eerst 6 foto’s met het verhaal van deze 6 jongens bij het monument. Dit maakt de herdenking in het Indiëplantsoen nog persoonlijker dan het altijd al was. Ruim 100 belangstellenden hoorden de toespraken van de heer Schottert van de stichting Indiëmonument Hardenberg, burgemeester Snijders en namens de Japanse kampslachtoffers, mevrouw Hoving die al jaren een trouw spreekster is tijdens deze herdenking. Ruben Gerrits droeg een gedicht voor van Gerrit van Faassen, De Hondewacht, die dit gedicht schreef na een gesprek met Harm Smid de initiatiefnemer voor het Indiëmonument.  De muziek werd verzorgd door KNA Hardenberg  en Crescendo Gramsbergen. De samenwerking van deze twee harmonieën zorgde voor een prachtig groot orkest wat deze 20e herdenking extra sfeer gaf. Na de 2 minuten stilte, het Wilhelmus en de bloemlegging verlieten de belangstellenden het plantsoen waarbij het opviel dat velen nog even terug kwamen om de geplaatste foto’s beter te bekijken. Na het officiële gedeelte was er in de Voorveghter nog de gelegenheid om na te praten. Iets waar ook weer dankbaar gebruik van werd gemaakt.