20 jaar Indiëmonument gepast gevierd

Het monument in stand houden en de 6 jongens uit de gemeente Hardenberg die het leven lieten in voormalig Nederlands Indië blijven herdenken. Dat was en is de boodschap die nieuwe bestuursleden kregen van de oprichters en eerste bestuur van het Indië Monument, de heren Smid, Kerkdijk, Timmerman, Reinders, Nieboer en Roelofs. 20 jaar geleden werd het door hun zo gewenste monument en het monument voor de Japanse kampslachtoffers onthuld in het plantsoen aan de Vecht achter de Voorveghter. En deze boodschap van de oprichters werd zaterdag 5 mei perfect ingepast tijdens de jaarlijkse en dus ook nu de twintigste, donateursdag van de Stichting Indië Monument Hardenberg. Want naast de jaarlijkse herdenking op 15 augustus houdt de stichting ieder jaar een speciale dag voor de vele trouwe donateurs die veelal ook  vanaf het eerste moment het werk van de stichting steunen. Gelukkig zijn er ook nog steeds nieuwe donateurs die het belang van het herdenken en de aanwezigheid van dit monument inzien. Al deze mensen werden gisteren hartelijk ontvangen op Landhoeve de Zwieseborg te Loozen. In het welkomstwoord werden uiteraard de mannen van het eerste uur genoemd. De heer Roelofs was zelf aanwezig en ontving, net als de echtgenote van de heer Timmerman,  een bos bloemen. Voor zover het mogelijk was kregen de echtgenotes van de overige oprichters een boeket thuis bezorgd. Na het bespreken van het afgelopen jaar, zoals dat de gewoonte is op een normale donateursdag, vertrok het gezelschap met “Le Bateau de Napoleon” vanaf de Zwieseborg voor een tocht over de Vecht. En tijdens deze tocht werd de boodschap van de eerste bestuurders keurig ingepast. Want op het moment van het passeren van het monument minderde de boot vaart en klonk vanaf de oever  het signaal Taptoe en kon een ieder zijn gedachten laten gaan naar datgene waarvoor het monument werd opgericht. In het Indiëplantsoen was de heer Roelofs aanwezig om een bloemstuk te leggen bij het Indiëmonument. Bij het monument voor de Japanse kampslachtoffers werd een boeket gelegd door mevrouw Valk-Perdok. Na deze korte maar zeer gepaste onderbreking werd de tocht vervolgd en legde de boot uiteindelijk weer aan bij de Zwieseborg. Hier werd het belang van het doorvertellen kracht bijgezet door de heer Arie Telman, zoon van Indiëveteraan en oud voorzitter van de stichting indië monument, Derk Telman. Hij gaf een presentatie van het verhaal dat hij zal gaan vertellen op de basisscholen in met name groep 7. Deze voorlichting is een belangrijk onderdeel als we willen blijven herdenken. Arie Telman, zelf ook oud voorzitter, werd bedankt met een hartelijk applaus. Hiermee kwam deze twintigste donateursdag tot een officieel einde. Het huidige bestuur werd spontaan toe gesproken door mevrouw Hoving en bedankt voor het werk dat zij deden. Hierna konden de aanwezigen de dag afsluiten met een heerlijke Indische rijsttafel, iets wat inmiddels al een traditie is geworden. Dankzij de voortreffelijke medewerking van de Zwieseborg en het werkelijk meer dan prachtige weer kunnen het bestuur en de donateurs terug kijken op een zeer gepaste en geslaagde twintigste donateursdag. Geheel in het denkbeeld van de oprichters van het monument.