20 jaar herdenking bij twee monumenten

Alweer 20 jaar staan er in het plantsoen aan de vecht achter de Voorveghter 2 monumenten. Eén ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Japanse interneringskampen en één om de Hardenbergse jongens te herdenken die hun leven lieten in het voormalig Nederlands Indië. Ook al 20 jaar houdt de stichting Indië Monument Hardenberg een herdenking bij deze monumenten. Dit jaar is dus een jubileumjaar voor de stichting. Na de feestelijke donateursdag op 5 mei houdt de stichting op 15 augustus de jaarlijkse plechtige herdenking. Hier geen feestelijkheden maar vooral plechtigheden om de teksten “Niet Weer” en “Nooit Meer” op de monumenten invulling te geven. De herdenking begint om 19:30 met een welkomstwoord door de Stichting Indië Monument Hardenberg gevolgd door een drietal toespraken onder andere namens de gemeente en een vertegenwoordiger van de Japanse kampslachtoffers. De gezamenlijke muziekverenigingen Crescendo en K.N.A. zorgen voor het muzikale gedeelte. Om 20:00 zullen er twee minuten stilte zijn. Het zijn deze twee minuten waar het eigenlijk om gaat. Het zijn ieders gedachten in deze twee minuten waarvoor een herdenking als deze belangrijk is. Respect voor deze twee minuten en de bijbehorende gedachten is het minste wat je kunt doen. Hierna zullen er door de diverse instanties bloemen worden gelegd bij de monumenten. De herdenking zal rond 20:30 officieel worden afgesloten waarna er voor een ieder gelegenheid is om in de Voorveghter nog een kop koffie te drinken. Donateurs hebben inmiddels al een persoonlijke uitnodiging ontvangen maar de Stichting hoopt  dat ook vele andere belangstellenden de weg naar het Indiëplantsoen aan de Vecht zullen weten te vinden op 15 augustus. De officiële uitnodiging vindt u hier