2 minuten stil op 15 augustus

Niet alleen op 4 mei maar ook op 15 augustus zal het 2 minuten stil zijn in Hardenberg. In dit geval zal dit zijn in het Indiëplantsoen achter de Voorveghter bij de monumenten die misschien niet iedere inwoner van de gemeente Hardenberg kent. Juist daarom is het van belang dat wij blijven herdenken. Om vooral de 6 Hardenbergse jongens die het leven lieten in voormalig Nederlands-Indië niet te vergeten. Deze jongens die kort na het einde van de tweede wereldoorlog, 15 augustus, vertrokken naar het verre onbekende. Hetzij vrijwillig dan wel als dienstplichtige, maar er niet vanuit gingen dat zij niet meer terug zouden keren naar hun familie en vrienden. Tevens worden ook de slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting. Een stuk vaderlandse geschiedenis waarvan, in veel gevallen, alleen direct betrokkenen en hun familie weet hebben. Voor velen is de periode na de tweede wereld oorlog de tijd van wederopbouw, maar voor een groot aantal Nederlanders die in Indonesië woonden en de uitgezonden militairen brak een tijd aan die voor de rest van hun leven diepe sporen na zou laten. Voor deze mensen en hun nabestaanden houdt de Stichting Indië Monument Hardenberg ieder jaar de zo belangrijke herdenking in het Indiëplantsoen. Maar juist ook zij die weinig weten van het Indiëverhaal zijn van harte welkom op donderdag 15 augustus om stil te staan bij een stuk vergeten geschiedenis die eigenlijk naadloos is verbonden aan het einde van de tweede wereldoorlog. De herdenking begint om half acht en naast de voorzitter van de Stichting Indië Monument Hardenberg zal er een aantal gastsprekers zijn waaronder burgemeester Snijders en mevrouw Hoving. Verdere informatie over, onder andere, de monumenten vindt u op www.indiemonument-hardenberg.nl