Terug kijken op 25 jaar Indië Monument Hardenberg

Dat is wat de donateurs van de Stichting Indië Monument deden in de Wiekstee te Baalderveld.
Het bestuur had hiervoor afgelopen zaterdag, 23 maart, een aantal gasten uitgenodigd die betrokken waren bij de totstandkoming van de twee monumenten in het Indiëplantsoen. Hans Nieboer was als gemeenteambtenaar een grote hulp voor het bestuur van het eerste uur en kon dan ook veel vertellen over de eerste bestuursleden en de enorme betrokkenheid van deze, veelal Indiëveteranen, die zich destijds inzette voor het monument. Harm Smid, de initiator voor dit monument, noemde het destijds zijn laatste patrouille zei Nieboer. Ook vertelde hij over de succesvolle acties die werden gehouden om voldoende geld in te zamelen. Ook de ontwerper en maker van de monumenten Kees Huigen was aanwezig en vertelde hoe hij tot het ontwerp was gekomen. Waarbij hij de veteranen kon overtuigen dat het ontwerp, de verbinding van verscheurde gedachten tussen het thuisland en het verre Indië, het verhaal van de jongens die gingen en niet weer keerden goed verbeeldde. De twee gasten werden in hun verhalen ondersteund met prachtige oude beelden die ten tijde van de onthulling zijn gemaakt en door de Stichting zijn gedigitaliseerd. Deze beelden zijn ook terug te vinden op het YouTube kanaal van de Stichting. Uiteraard werd er ook verantwoording door het bestuur afgelegd over het jubileum jaar 2023 in de jaarverslagen. Tijdens het inmiddels traditionele Indische buffet werd er nog veel nagepraat over de afgelopen 25 jaar en de hoop uit gesproken dat men de zes Hardenbergse jongemannen ook in de toekomst kan blijven herdenken. Voor meer informatie, foto’s en filmpjes kunt u terecht op www.indiemonument-hardenberg.nl,