Terug kijken op 25 jaar Indië Monument Hardenberg

Dat is wat de donateurs van de Stichting Indië Monument deden in de Wiekstee te Baalderveld.
Het bestuur had hiervoor afgelopen zaterdag, 23 maart, een aantal gasten uitgenodigd die betrokken waren bij de totstandkoming van de twee monumenten in het Indiëplantsoen. Hans Nieboer was als gemeenteambtenaar een grote hulp voor het bestuur van het eerste uur en kon dan ook veel vertellen over de eerste bestuursleden en de enorme betrokkenheid van deze, veelal Indiëveteranen, die zich destijds inzette voor het monument. Harm Smid, de initiator voor dit monument, noemde het destijds zijn laatste patrouille zei Nieboer. Ook vertelde hij over de succesvolle acties die werden gehouden om voldoende geld in te zamelen. Ook de ontwerper en maker van de monumenten Kees Huigen was aanwezig en vertelde hoe hij tot het ontwerp was gekomen. Waarbij hij de veteranen kon overtuigen dat het ontwerp, de verbinding van verscheurde gedachten tussen het thuisland en het verre Indië, het verhaal van de jongens die gingen en niet weer keerden goed verbeeldde. De twee gasten werden in hun verhalen ondersteund met prachtige oude beelden die ten tijde van de onthulling zijn gemaakt en door de Stichting zijn gedigitaliseerd. Deze beelden zijn ook terug te vinden op het YouTube kanaal van de Stichting. Uiteraard werd er ook verantwoording door het bestuur afgelegd over het jubileum jaar 2023 in de jaarverslagen. Tijdens het inmiddels traditionele Indische buffet werd er nog veel nagepraat over de afgelopen 25 jaar en de hoop uit gesproken dat men de zes Hardenbergse jongemannen ook in de toekomst kan blijven herdenken. Voor meer informatie, foto’s en filmpjes kunt u terecht op www.indiemonument-hardenberg.nl,

25 jaar Indië Monument Hardenberg (deel 10, slot)

film van de onthulling en foto’s uit de afgelopen jaren.
Onthulling van het plantsoenbord
Met dit laatste filmpje zijn we aan het einde gekomen van deze serie filmpjes die samen laten zien hoe in 1998 het monument tot stand is gekomen en tenslotte is onthuld. Graag willen we nu uw aandacht vragen voor de actie die er aan zit te komen. Hiermee kunt u ons werk eenvoudig steunen zonder dat u donateur bent. U hoeft alleen maar op ons te stemmen, meer niet.
Voorzitter Schottert legt uit waarom
Voor financiële steun van de Rabobank doet de Stichting Indië Monument Hardenberg mee met de Rabo Clubsupport actie. Stemmen kan vanaf 4 september 2023

25 jaar Indië Monument Hardenberg (deel 7)

film van de onthulling en foto’s uit de afgelopen jaren.
Toespraken door sobats van 3 van de gevallen Hardenbergse jongens :
Dhr PC Pothof 1-11 ri, legeronderdeel van G Brand
D Rozema 4-5 ri, legeronderdeel van E H Meijerink
ZJ Koning 5-5 ri, legeronderdeel van J H Herbers

H69nMap.md.jpg
H69nhut.md.jpg
H69odog.md.jpg
H69o3iJ.md.jpg


Meer zien en lezen?

25 jaar Indië Monument Hardenberg (deel 1)

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat het monument werd onthuld en ook de eerste herdenking werd gehouden. Tot 15 augustus 2023 zulle we wekelijks een film van de onthulling delen en foto’s uit de afgelopen jaren. film: toespraak toenmalig voorzitter Harm Smid

H69nuaV.md.jpg
H69n7u1.md.jpg
H69nsou.md.jpg
H69nPte.md.jpg

Steun Stichting Indië Monument Hardenberg

Witte wieven houden donateurs in spanning“Witte wieven wit, hier breng ik oe het spit”. Zo klonk het afgelopen zaterdag 25 maart in de Wiekstee in Baalderveld. Je kon een speld horen vallen. Gespannen luisterden de bijna dertig donateurs van de Stichting Indië Monument Hardenberg naar het krijsen van de witte wieven die “Albert” achtervolgden. Albert is een hoofdpersoon uit één van de twee verhalen die professioneel verhalenverteller Loek Boer ten tonele voerde. Het andere verhaal ging over het letterlijk vinden van geluk in de kop van Overijsel. En nog meer over het behouden van dat geluk. Ook dit verhaal viel zeer in de smaak bij de aanwezige toehoorders. Het bestuur van de stichting kan tevreden terug kijken op deze jaarlijkse donateursmiddag. Het was even afwachten hoe deze middag zou verlopen omdat men voor een nieuwe opzet had gekozen waarbij de middag in tweeën was gedeeld. Zo konden de mensen die hun middagrust niet wilden missen toch een deel aanwezig zijn. Een enkeling maakte gebruik van deze mogelijkheid. Na de verhalen in het eerste deel werd in het tweede deel verteld hoe het afgelopen jaar voor de stichting was verlopen. Iets minder spannend maar zeker wel belangrijk. Het bestuur maakt zich zorgen over de terugloop van het aantal donateurs en daarmee het voortbestaan van dit soort dagen. Ook zou men graag uitbreiding willen hebben binnen het bestuur zo liet voorzitter Schottert weten. Het komende jaar zal er uiteraard weer een herdenking zijn op 15 augustus maar wil de stichting graag de voorlichting op de scholen weer nieuw leven inblazen en hoopt hierbij op een positieve reactie van de scholen uit de gemeente Hardenberg. Zo liet secretaris Kleinlugtenbelt weten in zijn jaarverslag. De middag werd traditioneel afgesloten met een rijsttafel en werd er nagepraat over de “witte wieven”

HN10v6P.md.jpg
HN10UcF.md.jpg
Loek Boer deelt zijn verhaal over de “Witte Wieven”
HN10kMB.md.jpg
HN10SF1.md.jpg
De secretaris doet zijn verhaal
HN10g8g.md.jpg
De penningmeester legt ook zijn verantwoordelijkheid af