Nieuwe opzet donateursdag Indië Monument.

Naar aanleiding van opmerkingen van een aantal donateurs heeft het bestuur van de Stichting Indië Monument Hardenberg gekozen voor een andere opzet van de jaarlijkse donateursdag. De stichting heeft een aantal donateurs die al vanaf de oprichting in 1998 het werk van de stichting steunen. En hoewel ze altijd veel plezier beleven aan deze middag gaat het tegenwoordig helaas ten koste van de middagrust die zij graag nemen. Daarom is de donateursmiddag dit jaar in twee delen opgesplitst. Het officiële deel begint om 16:30 waarbij de secretaris en de penningmeester hun jaarverslagen presenteren. Hierna is er de inmiddels traditionele rijsttafel.

Voor hen die er wel de hele middag bij willen zijn heeft het bestuur een beroep gedaan op Loek Boer, deze verhalenverteller is al eens eerder te gast geweest om de donateurs te vermaken met zijn boeiende verhalen die hij al net zo boeiend vertelt. Voor hen die ook dit graag willen meemaken begint de middag om 14:30. En hoewel de middag er op papier anders uit ziet, gaat het bestuur er vanuit dat de meeste belangstellenden de gehele middag aanwezig zullen zijn, gezien de reacties op het eerste optreden van Loek Boer. Op deze manier bieden we de donateurs de mogelijkheid toch aanwezig te zijn bij de rijsttafel en kunnen wij als bestuur onze verantwoording afleggen door de presentatie van de jaarverslagen. Mocht men ook het vermaak van de donateursmiddag willen beleven kan men gewoon vanaf het begin binnen stappen in de Wiekstee in Baalderveld. Aldus het bestuur.