Donateursmiddag 6 juni 2015 (+ foto’s)

Donateursdag Stichting Indië Monument Hardenberg groot succes

Met de bus naar Taman Indonesia
Met de bus naar Taman Indonesia

Alleen maar tevreden gezichten zaterdag 6 juni in de Wiekstee in Baalderveld. De donateurs en het bestuur van de stichting Indië Monument genieten van een heerlijke rijsttafel. Ze hebben zojuist het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester gehoord. Ze horen onder andere dat het financieel nog steeds goed gaat en dat er in 2014 een aantal nieuwe donateurs mochten worden bijgeschreven. Dit kwam vooral door de aanwezigheid van de stichting tijdens de oranjemarkt in 2014. Wel wordt er op gewezen dat er in de toekomst erg hard zal moeten worden gewerkt om voldoende donateurs te behouden. Maar het bestuur is erg gemotiveerd om deze taak uit te voeren. Tevens wil men nog actiever op zoek naar sponsors. Dat men de donateurs waardeert laat men merken met de donateursdag, zoals die al sinds de onthulling van het monument in 1998 wordt gehouden. In voorgaande jaren werd dan altijd de jaarvergadering gehouden met het jaarverslag en was er na de pauze meestal een gastspreker. Maar in 2013 heeft men op verzoek van de donateurs voor het eerst een reisje aan deze donateursdag gekoppeld. Door de enthousiaste reacties dat jaar heeft men toen besloten om, zolang het kan, dit eens in de twee jaar te gaan doen. Dit jaar begon de dag dan ook met een busreis richting Steenwijk, waar de ruim dertig mee gereisde donateurs een bezoek brachten aan Taman Indonesia. In deze Indonesische dierentuin zag men allerlei dieren uit Indonesië zoals de Binturong, de Loewaks en Maleise Bosuilen. Maar ook de” Mentawai” (paalwoning) en de pasar vielen in de smaak bij de donateurs.Hoewel één van de Indiëveteranen zich niet zo de direct de aanwezige dieren kon herinneren uit zijn periode in Nederlands Indië, herkende hij wel de geluiden die ze voortbrachten.DSC00633

Een perfecte dag met perfect weer en een prima locatie, volgens het bestuur van de stichting, die zich al weer beraden op een volgende donateursdag. Want als je donateur wordt van de Stichting Indië Monument Hardenberg reken je er natuurlijk wel op dat er dan ook weer zo’n geweldige donateursdag wordt georganiseerd, besluit één van de bestuursleden tenslotte.