Donateursmiddag 29-03-2014 (+ foto’s)

Stichting Indiëmonument tevreden maar blijft op zoek naar donateurs

Het bestuur van de stichting Indiëmonument Hardenberg kijkt tevreden terug op de afgelopen zaterdag gehouden donateursdag. Ruim vijftig donateurs waren aanwezig om naar het jaarverslag en het financieel overzicht te luisteren. De heer Arends, die de aanwezigen welkom heette, gaf aan dat het aantal donateurs ieder jaar toch wel terug loopt en de stichting steeds meer afhankelijk wordt van sponsoren, maar ook  deze niet voor het oprapen liggen. Hij deed dan ook een dringend beroep op de huidige donateurs om vooral kinderen, kleinkinderen of andere familie te motiveren om donateur te worden of het donateurschap over te nemen. Gelukkig had een enkeling de boodschap al begrepen uit eerdere berichtgeving en kon de stichting namens hun een nieuwe donateur bij schrijven. Ook wees de heer Arends nogmaals op de website van de stichting waarop ieder kwartaal een verhaal wordt geplaatst zoals die ten tijde van de oprichting van het monument in de media verschenen onder de naam Tempo Doeloe. Na de pauze was het tijd voor het aangrijpende verhaal van de heer Felix Bakker. deze in Batavia geboren veteraan is als 16 jarige vrijwilliger bij het korps mariniers in Soerabaja terecht gekomen. In maart 1942 wordt hij als krijgsgevangene naar Thailand gebracht om er dwangarbeid te verrichten aan de beruchte Birma-Siam spoorlijn. Vooral zijn verhaal over de reis naar en het werk aan deze spoorlijn maakte veel indruk. “De heer Bakker is een zeer gemotiveerd spreker en als er geen rijsttafel zou staan te wachten had hij de hele middag kunnen vullen met zijn indrukwekkende verhalen” zo zei één van de bestuursleden. Nadat de heer Bakker  nog enkele vragen had beantwoord van de aanwezigen kon men dan toch beginnen aan deze heerlijke rijsttafel. Al met al een geslaagde middag. Voor de donateursdag van volgend jaar werden door de donateurs al weer diverse voorstellen gedaan zodat hier weer een uitdaging ligt voor het bestuur. De heer Arends kon dan ook tevreden de aanwezigen bedanken en terug kijken op een mooi verlopen donateursdag.