Donateursmiddag 2016, Er was eens   …….

Het ligt in de bedoeling om ook dit jaar weer als vrienden ( donateurs ) van de Stichting gezellig een middag bij elkaar te zijn om wat bij te praten. Deze middag willen wij graag afsluiten ( rond 17.00 uur) met een Indische rijsttafel. ( bij voldoende deelname) De kosten hiervan zijn :  €  8,00 per persoon. ( Graag contant betalen ) Alléén willen wij heel graag weten hoeveel personen hier aan deelnemen. Wanneer u mee wilt eten , wilt u zich dan opgeven voor 26 maart a.s. per mail:  secretaris@indiemonument-hardenberg.nl of telefonisch tussen  17.00 en 19.00 uur :  0523-232281 ( Betsie Hans-Wolbink )

OfficiëleUitnodiging Donateursdag 2016

Naast het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester gaan we deze middag op verhaal komen met Loek Boer uit Ommen Een man met een rugzak vol verhalen, of beter gezegd een rugzak vol met voorwerpen, Die hem herinneren aan verhalen. Steeds een ander verhaal, over hemzelf, over u en jou, over mensen van vroeger, over mensen van straks. Het is de kracht van de verhalenverteller om zijn luisteraars mee te nemen naar een andere wereld en zo een brug te slaan tussen daar en toen en hier en nu.

Het Bestuur nodigt u en een introducé uit voor deze bijeenkomst, die zal worden gehouden op zaterdag 2 april 2016  in het gebouw “De Wiekstee” te Hardenberg  aanvang : 14.00 uur. ( Adres: De Hondsdraf 2/B, Wijk Baalderveld te Hardenberg. ) Dit samenzijn is niet alleen bedoeld  voor onze donateurs, maar ook voor alle Oud-Indië- en Nieuw Guineagangers en andere Veteranen uit de regio Hardenberg en omstreken. Bovendien hopen wij ook vele Hollandgangers, wij bedoelen hen die WO II in toenmalig Nederlands Indië beleefden, op onze koempoelan (bijeenkomst) te mogen begroeten. Kent u nog Sobats in uw omgeving, laat hun deze uitnodiging lezen en breng ze mee naar “De  Wiekstee” te Hardenberg. Voor degenen, die nog geen donateur zijn, bestaat er tijdens deze bijeenkomst de gelegenheid zich als donateur bij het bestuur aan te melden.

 

Programma 2 april 2016:

1.            Ontvangst met koffie/thee   ( 14.00 uur )

2.            Welkomstwoord door de  voorzitter

3.            Mededelingen

4.            Jaarverslag van de secretaris

5.            Financieel verslag van de penningmeester

6.            Kas controle : Mevr. van Faassen en Mevr. de Jong

7.            Nieuwe kas controle :

8.            Heeft er nog iemand iets te vragen of te vertellen ?

9.            Pauze: koffie/thee

10.        Verhalenverteller de heer Loek Boer

11.        Pauze voor een drankje

12.        Verhalenverteller de heer Loek Boer

11.       Indische rijsttafel

12.       Afsluiting door de voorzitter