Donateurs Indië Monument Zwerven langs de loop van de Reest

Jan Dijkema van Landschap Overijssel nam de donateurs van de Stichting Indië Monument Hardenberg bij wijze van spreken mee langs de loop van de Reest. Met een prachtige diapresentatie vertelde hij hen over het ontstaan en verloop van dit mooie beekdal. Veel foto’s van de Reest zelf, maar ook van de vooral bloeiende natuur die volop is te bewonderen langs deze beek op de grens van Drenthe en Overijssel. Het was alweer de negentiende keer dat een donateursmiddag als deze wordt georganiseerd. De voorzitter noemde vooraf dan ook vol trots dat in 2018 zowel de twintigste donateursdag zal zijn als ook de twintigste herdenking. Uit het jaarverslag van de secretaris bleek eens te meer dat de stichting erg actief is in het voortbestaan van de stichting en vooral bezig is om kinderen en kleinkinderen van de huidige donateurs, veelal veteranen en familie van veteranen, te motiveren om het donateurschap van hun ouders of grootouders voort te zetten. Er is iemand gevonden om de voorlichting op scholen te doen en meerdere scholen zijn aangeschreven om voorlichting te geven. Het belang van donateurs, sponsoren en een gemeentelijke subsidie werd duidelijk uit het jaarverslag van de penningmeester. Zonder deze bijdragen zou de stichting niet in staat zijn om de jaarlijkse herdenking te kunnen organiseren. Het wordt echter wel steeds moeilijker om nieuwe donateurs en sponsoren te vinden. De stichting zal dan ook dit jaar weer aanwezig zijn op de Oranjemarkt met een kraam om het werk te promoten. De middag werd besloten met een Indische rijsttafel die net als de verhalen van de heer Jan Dijkema en het bestuur goed in de smaak vielen bij de aanwezige donateurs.