“De vergeten herdenking”

Ieder jaar op 15 augustus worden in Hardenberg de jongens die in Indië zijn gesneuveld en de slachtoffers van de Japanse bezetting herdacht. Dat deze herdenking minder belangstelling heeft dan de herdenking op 4 mei zit vooral in het feit dat het hier om een “vergeten groep” gaat. Iedereen kent de verhalen over de tweede wereldoorlog omdat Nederland daar midden in zat en er ook op de scholen en in de media altijd aandacht voor is. Op 15 augustus kwam met de capitulatie van Japan een einde aan deze oorlog. Maar dat de oorlog in voormalig Nederlands Indië begon met deze capitulatie  is voor velen onbekend. Echter niet voor diegenen die er zijn heen gezonden en daar hun kameraden verloren of al die Nederlanders die in de Japanse interneringskampen hebben gezeten. Beide groepen worden nog dagelijks met de herinneringen aan deze periode geconfronteerd. Daarom staan er in het Indiëplantsoen aan de vecht twee monumenten met de teksten “Niet Weer” en “Nooit Meer”. En daarom houdt de Stichting Indië Monument Hardenberg steeds weer een herdenking. Dus als u hier bij wilt zijn om uw respect aan de gesneuvelde Hardenbergse jongens en de slachtoffers van de Japanse bezetting te tonen, kom dan op 15 augustus naar het Indiëplantsoen achter de Voorveghter. De herdenking begint om half acht met een welkomstwoord en toespraak namens de Stichting Indië Monument Hardenberg gevolgd door een gedicht door Frank Haar, een toespraak namens de kampslachtoffers en een woord namens de gemeente door de heer Janssen. Dan zal er om acht uur twee minuten stilte zijn om de gesneuvelden en slachtoffers nooit meer te vergeten. De herdenking zal worden besloten met een bloem en kranslegging door diverse vertegenwoordigers uit de gemeente namens nabestaanden, veteranen, gemeente, 4 mei comité en overige belangstellenden. Hierna is er in de Voorveghter nog gelegenheid om een kop koffie of thee met elkaar te drinken. Steeds weer zullen wij herdenken opdat wij het nooit meer zullen vergeten en de hoop uitspreken dat het niet weer zal gebeuren. Uitnodiging 15 aug. 2017