Negentiende herdenking

Op 15 augustus 2017 zal alweer de 19e herdenking plaatsvinden bij het Indiëmonument in het Indiëplantsoen aan de Vecht. Iedereen, jong en oud is van harte welkom en we hopen op een grote opkomst.

De zes jonge mannen die hun leven gaven voor het vaderland en de slachtoffers van de Japanse concentratiekampen mogen niet vergeten worden. Om deze jaarlijkse herdenking in stand te houden, hebben we nieuwe vooral jonge donateurs nodig.

Wilt u ook dat deze herdenking blijft bestaan, meldt u dan aan als donateur.

Koninklijke onderscheiding voor Ronald Arends

Op 26 april 2017 werd Ronald Arends, voorzitter van onze stichting op listige wijze naar de Voorveghter  gestuurd om aanwezig te zijn bij de ondertekening van het contract met het architectenbureau  voor het ontwerp voor een nieuw Clara  Feyoena Heem in zijn functie van vicevoorzitter van de Centrale Cliëntenraad Ouderenzorg.

Tot zijn grote verbazing waren er heel  veel mensen aanwezig uit zijn kennissenkring en werd hij na een prachtige toespraak door burgermeester Peter Snijders benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In zijn toespraak zei hij o.a. dat Ronald een Hardenberger is maar ook een Saxenburger.

Volgens zijn eigen woorden kwam deze uitreiking ‘als een donderslag bij heldere hemel’ en stond hij perplex. Hoewel hij eigenlijk dergelijke gebeurtenissen liever aan zich voorbij laat gaan, gaf hij toe na bekomen te zijn van alle commotie, ontzettend blij en dankbaar te zijn voor deze onderscheiding.

Ronald namens het hele bestuur van harte gefeliciteerd.

Draaginsigne Nobelprijs voor de vrede

Tijdens de veteranendag in Hardenberg op zaterdag 21 mei 2016 werd het draaginsigne Nobelprijs voor de Vrede door burgermeester P. Snijders uitgereikt aan onze voorzitter Ronald Arends.

20160521_154859

Hij behoorde tot een van de veteranen die in 1983 een half jaar in Libanon hebben gediend voor Unifil.

Ronald namens het hele bestuur van harte gefeliciteerd.

 

Donateursmiddag 6 juni 2015 (+ foto’s)

Donateursdag Stichting Indië Monument Hardenberg groot succes

Met de bus naar Taman Indonesia
Met de bus naar Taman Indonesia

Alleen maar tevreden gezichten zaterdag 6 juni in de Wiekstee in Baalderveld. De donateurs en het bestuur van de stichting Indië Monument genieten van een heerlijke rijsttafel. Ze hebben zojuist het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester gehoord. Ze horen onder andere dat het financieel nog steeds goed gaat en dat er in 2014 een aantal nieuwe donateurs mochten worden bijgeschreven. Dit kwam vooral door de aanwezigheid van de stichting tijdens de oranjemarkt in 2014. Wel wordt er op gewezen dat er in de toekomst erg hard zal moeten worden gewerkt om voldoende donateurs te behouden. Maar het bestuur is erg gemotiveerd om deze taak uit te voeren. Tevens wil men nog actiever op zoek naar sponsors. Dat men de donateurs waardeert laat men merken met de donateursdag, zoals die al sinds de onthulling van het monument in 1998 wordt gehouden. In voorgaande jaren werd dan altijd de jaarvergadering gehouden met het jaarverslag en was er na de pauze meestal een gastspreker. Maar in 2013 heeft men op verzoek van de donateurs voor het eerst een reisje aan deze donateursdag gekoppeld. Door de enthousiaste reacties dat jaar heeft men toen besloten om, zolang het kan, dit eens in de twee jaar te gaan doen. Dit jaar begon de dag dan ook met een busreis richting Steenwijk, waar de ruim dertig mee gereisde donateurs een bezoek brachten aan Taman Indonesia. In deze Indonesische dierentuin zag men allerlei dieren uit Indonesië zoals de Binturong, de Loewaks en Maleise Bosuilen. Maar ook de” Mentawai” (paalwoning) en de pasar vielen in de smaak bij de donateurs.Hoewel één van de Indiëveteranen zich niet zo de direct de aanwezige dieren kon herinneren uit zijn periode in Nederlands Indië, herkende hij wel de geluiden die ze voortbrachten.DSC00633

Een perfecte dag met perfect weer en een prima locatie, volgens het bestuur van de stichting, die zich al weer beraden op een volgende donateursdag. Want als je donateur wordt van de Stichting Indië Monument Hardenberg reken je er natuurlijk wel op dat er dan ook weer zo’n geweldige donateursdag wordt georganiseerd, besluit één van de bestuursleden tenslotte.

 

 

Herdenking 15-08-2014 (+ foto’s)

Veel belangstelling voor herdenking van zes Hardenbergse jongens

Bijna 200 mensen namen de moeite om aanwezig te zijn bij de, alweer zeventiende, herdenking bij het Indië Monument in het Indiëplantsoen aan de Vecht. Jaarlijks worden hier de zes Hardenbergse jongens herdacht die na de tweede wereldoorlog in Nederlands-Indië zijn gesneuveld. Maar ook wordt er deze avond stil gestaan bij de slachtoffers van de Japanse interneringskampen waarvoor in het Indiëplantsoen ook een monument staat. Het bestuur van Stichting Indië Monument Hardenberg is erg verheugd met de grote belangstelling voor deze herdenking die ze al sinds de onthulling van het monument in 1998 organiseert. Want ondanks de donkere en dreigende lucht waren vele donateurs en andere belangstellenden aanwezig om te luisteren naar de toespraken van onder andere Betsie Hans-Wolbink die verwees naar de huidige toestand in de wereld waar de dreiging van conflicten alleen maar toe neemt. Iets wat de belangrijkheid van een herdenking alleen maar verduidelijkt. Ook burgemeester Snijders legde de link met de huidige tijd. Sander Bosma van de Morgenster, één van de adoptiescholen van het monument, las op gepaste wijze een gedicht voor. Namens de kampslachtoffers sprak mevrouw Hoving-Keyzer die vertelde hoe ze haar kleinkind wees op het belang van het herdenken van de mensen die niet meer terug zijn gekomen uit Nederlands-Indië. Want ondanks dat ook nu nog steeds mensen sterven in oorlogen over de hele wereld mogen we deze groep nooit vergeten. Als de “last post” heeft geklonken is het twee minuten muisstil in het plantsoen en gaan velen in gedachten terug naar hun herinneringen uit die tijd. Met het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus gaat de vlag in top en worden er tot slot vele bloemen gelegd bij, zowel het Indië Monument als het Monument voor de kampslachtoffers, waarna de mensen met een laatste groet aan beide monumenten het plantsoen verlaten om in de Voorveghter nog even na te praten bij een warme kop koffie. De Stichting Indiëmonument Hardenberg kan terug kijken op een waardige herdenking die zonder de volgende personen en instanties niet mogelijk was geweest.

Gemeente Hardenberg, Gemeentewerf Hardenberg  ( Dhr. Henk Essing ), Showtime Licht en Geluid ( Dhr. Vloedbeld ), Grand Café Docks, Grafzorg Het Monument te Lutten, Dhr. Kees Huigen te Den Ham, Brink m4u tentenverhuur, Muziekvereniging K.N.A. , trompettist Rick Huisken , NATRES / Veteranen, leerlingen de Morgenster , Herman Kerkdijk, bewoners Indië Plantsoen en  natuurlijk al onze donateurs.

 

 

 

Donateursmiddag 29-03-2014 (+ foto’s)

Stichting Indiëmonument tevreden maar blijft op zoek naar donateurs

Het bestuur van de stichting Indiëmonument Hardenberg kijkt tevreden terug op de afgelopen zaterdag gehouden donateursdag. Ruim vijftig donateurs waren aanwezig om naar het jaarverslag en het financieel overzicht te luisteren. De heer Arends, die de aanwezigen welkom heette, gaf aan dat het aantal donateurs ieder jaar toch wel terug loopt en de stichting steeds meer afhankelijk wordt van sponsoren, maar ook  deze niet voor het oprapen liggen. Hij deed dan ook een dringend beroep op de huidige donateurs om vooral kinderen, kleinkinderen of andere familie te motiveren om donateur te worden of het donateurschap over te nemen. Gelukkig had een enkeling de boodschap al begrepen uit eerdere berichtgeving en kon de stichting namens hun een nieuwe donateur bij schrijven. Ook wees de heer Arends nogmaals op de website van de stichting waarop ieder kwartaal een verhaal wordt geplaatst zoals die ten tijde van de oprichting van het monument in de media verschenen onder de naam Tempo Doeloe. Na de pauze was het tijd voor het aangrijpende verhaal van de heer Felix Bakker. deze in Batavia geboren veteraan is als 16 jarige vrijwilliger bij het korps mariniers in Soerabaja terecht gekomen. In maart 1942 wordt hij als krijgsgevangene naar Thailand gebracht om er dwangarbeid te verrichten aan de beruchte Birma-Siam spoorlijn. Vooral zijn verhaal over de reis naar en het werk aan deze spoorlijn maakte veel indruk. “De heer Bakker is een zeer gemotiveerd spreker en als er geen rijsttafel zou staan te wachten had hij de hele middag kunnen vullen met zijn indrukwekkende verhalen” zo zei één van de bestuursleden. Nadat de heer Bakker  nog enkele vragen had beantwoord van de aanwezigen kon men dan toch beginnen aan deze heerlijke rijsttafel. Al met al een geslaagde middag. Voor de donateursdag van volgend jaar werden door de donateurs al weer diverse voorstellen gedaan zodat hier weer een uitdaging ligt voor het bestuur. De heer Arends kon dan ook tevreden de aanwezigen bedanken en terug kijken op een mooi verlopen donateursdag.

 

Donateursdag 06-04-2013 (+ foto’s)

Eerste uitstapje met de donateurs

De stichting Indië monument Hardenberg heeft dit jaar de voor de jaarlijkse donateursdag voor een andere opzet gekozen. Er is een reis georganiseerd naar Arnhem om een bezoek te brengen aan museum Bronbeek. Dit is het museum van het koloniale verleden van Nederland in Nederlands-Indië waar de geschiedenis centraal staat van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en de gekoloniseerde tegenstanders. Bijna veertig donateurs stonden zaterdag 6 april klaar om in de bus te stappen. Tijdens de heenreis ontvingen de donateurs het jaarverslag en het financieel jaaroverzicht van de stichting. In Bronbeek werd men ontvangen met koffie en spekkoek waarna iedereen op eigen gelegenheid, al dan niet met een gids, het museum kon bezoeken maar niet voordat er voor het museum een traditionele groepsfoto was gemaakt. Tegen vier uur stond er een heerlijke Indische rijsttafel te wachten waarna tegen zes uur de terugreis richting Hardenberg kon worden ingezet. Het bestuur kan terug kijken op een zeer geslaagde dag. Het is voor het eerst dat men een donateursdag op deze manier invulling geeft. In voorgaande jaren vond de donateursdag altijd gewoon in Hardenberg plaats waarbij het bestuur naast de jaarverslagen iemand uitnodigde om de donateurs te vermaken. Zoals bijvoorbeeld een prachtige collectie tekeningen van Flip Peeters die hij maakte in zijn Indiëtijd. Vorig jaar kwam echter het verzoek om gezamenlijk eens naar, bijvoorbeeld, Bronbeek te gaan. Met een kleine eigen bijdrage van de donateurs en een eenmalige sponsoring van de ouderenwinkel kon men deze reis realiseren. “Of we zo iets vaker kunnen doen is sterk afhankelijk van het aantal deelnemende donateurs, maar als het aan ons en de meegereisde donateurs ligt is zoiets zeker voor herhaling vatbaar, aldus het bestuur.

 

Eerste herdenking (+ foto’s)

Eerste herdenking op 15 augustus 1999

Op deze dag begint er een nieuwe traditie in Hardenberg, de jaarlijkse Indië-herdenking op 15 augustus.

Na de toespraken van burgermeester Smit en de voorzitter Harm Smid van stichting Indiëmonument, werden gedichten voorgedragen door veteraan Reinders en Niek Wesselink van de Morgensterschool. Om acht uur werd er twee minuten stilte gehouden. Vervolgens speelde Kunst Na Arbeid het Wilhelmus, waarna diverse organisaties en personen bloemen legden bij het Indiëmonument en de gedenksteen voor de Nederlanders die in de Japanse kampen zijn omgekomen.

 

Het Monument

Het monument is op 1 mei 1998 onthuld. Het is te vinden op het Indiëplantsoen aan de Vecht.

Op 15 augustus vindt hier de jaarlijkse herdenking plaats.

We herdenken de zes Hardenbergse jongemannen, die niet terugkwamen uit de Oost. In hen gedenken we ook alle andere gevallenen.

kees
Kees Huigen

Het monument is een ontwerp van en gemaakt door Kees Huigen.

In het monument is de wereldzee met z’n golven uitgebeeld, die door “onze jongens ” destijds werd bevaren op weg naar het verre oosten.

De oprichters van het monument

voorbereiding (1)
v.l.n.r. H. Smid, G.J. Kerkdijk, A. Roelofs, G. Reinders, H. Nieboer en zittend J. Timmerman. Dhr. Geertman ontbreekt op deze foto.